Hopp til hovedinnhold

Hvor troende er du?

Diskusjon: Kan humanister tro på noe overnaturlig?

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  5-20 min
 • 1-25+ deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Lavt tempo
 • 👋
  Litt bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Mål

Øke konfirmantenes bevissthet om eget livssyn.

# Slik gjør du

1. Du kan starte med å spørre konfirmantene om de kjenner noen ord for det å tro og det å ikke tro på noe overnaturlig eller religiøst (ateist, agnostiker, troende, religiøs). Skriv gjerne disse ordene på tavla, så de kan lære seg dem. 

2. Si at konfirmantene nå skal stille seg utover gulvet på kursrommet etter hvor de føler de står, alt etter hvor troende de mener de selv er. Presiser at dette er en øvelse de gjør for å kunne kjenne litt på hvor de står og hva de mener. Si at det ikke finnes noe rett og galt sted å stå, og at de har lov til å ombestemme seg i morgen allerede. Si også at hvis de er usikre på hvor de skal stå, så må de plassere seg der de føler seg mest hjemme. Alt dette sies for at du skal skape en trygg omgivelse for dem å utforske og ta et standpunkt på et ganske personlig spørsmål. 

3. På den ene siden av kursrommet står de som tenker på seg selv som 100 % ikke-troende, og den andre siden de helt troende. Presiser at hva de tror er helt opp til dem, enten det er «skjebnen», «karma», «lykkeamuletter», «spøkelser», «en gud», eller hva annet de mener de tror på. (Her menes "tror på" i motsetning til noe som kan bevises vitenskapelig). Mellom disse to ytterpunktene kan de plassere seg (enten midt i, eller litt mot den ene sia, alt etter hvor de føler de hører hjemme).  

4. Etter at de har plassert seg, kan du spørre noen av direkte hva de tenkte, og hvorfor de står der de står. Hvis noen sier de ikke vet eller ikke vil svare, går du videre og spør en annen. Du behøver ikke spørre alle, men sørg for å høre fra flere enn en eller to.

5. Så forklarer du dem at du nå skal dele kursrommet over enda en akse. De skal stå på samme sted i forhold til hvor troende de er, men nå skal de plassere seg etter hvor viktig de føler det er for dem. Du kan si at for eksempel for en som er aktiv frivillig i Human-Etisk Forbund eller en som er dypt religiøs, er dette veldig viktig, og preger mye av hverdagen deres. Andre tenker ikke så mye over disse tingene. Når de har plassert seg på nytt (slik at de både markerer hvor troende de er og hvor viktig det er for dem), tar du en ny runde og hører med konfirmantene hvorfor de står der de står.

# Tips!

Dette er en flott øvelse for å kjenne litt på hva man selv mener. Hvis du vil vise øvelsen med et eksempel, så pass på at du viser at det er greit at de plasserer seg på forskjellige steder langs linja. Da går det an å si at "jeg ville stått her, mens en av mine beste venner/kjæresten/en annen kursleder jeg kjenner ville stått der" eller "nå ville jeg stått her, men for 5 år siden/da jeg gikk på ungdomsskolen så ville jeg stått der". Hvis ikke kan de tolke det som at der du står er det som er riktig. Erfaringsvis plasserer konfirmantene seg over hele linja (mange tror på spøkelser etc.), selv om en overvekt nok går mot at de er ateister og at det ikke er så viktig for dem i hverdagen.  

Dersom det er liten plass eller det er ønskelig, kan man også gjøre denne aktiviteten på tavla, ved at konfirmantene skriver navnet sitt (eller plasserer en Post-it med navnene deres på) langs to akser på tavlen. Vi anbefaler imidlertid å gjøre det med at man beveger seg fysisk i rommet, som gjerne er mer spennende og skaper en større effekt.