Hopp til hovedinnhold

Hybelen

Konfirmantene velger hvilket menneske de ønsker som leieboer.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Reflektere over fordommer på bakgrunn av få opplysninger.

# Du trenger

 • Ark 1: Søknadene - et ark til hver konfirmant (Se under materiell)
 • Ark 2: Info fra visning - et ark til hver konfirmant (Se under materiell)
 • En penn til hver konfirmant.
 • Ark til å tegne på, og tusjer/fargeblyanter el. - Kan sløyfes
 • Tavle/whiteboard/Flipover og kritt/tusj

# Slik gjør du

 1. Del konfirmantene i grupper på 3. Fortell følgende (har du tavle/whiteboard/flip-over el. kan du illustrere historien): Familien din har to hybelleiligheter i kjelleren som du og din storebror har fått. Hyblene ligger vegg i vegg. Hver hybel har eget bad/toalett. (Tegn et hus, og tegn to rom (hybler) kjelleren på huset. Du kan også tegne bad i hjørnet på hver hybel, og skrive 35kvm inni rommet. Tegn et strekmenneske ved hver hybel og skriv "du" og "storebror" under). Nå har storebroren din akkurat flyttet til USA for å gå på skole der (tegn et kryss over storebroren). Foreldrene dine har bestemt at hans hybelleilighet nå skal leies ut. Dere har satt inn følgende annonse på nettet: "Hybelleilighet leies ut; 35kvm. Eget bad. Kabel-TV og Wifi. Egen inngang. Gjerne hund." Dere får inn syv svar på annonsen, og du skal avgjøre hvem du helst vil skal flytte inn. Du skal lese gjennom svarene og rangere dem fra 1 til 7, hvor 1 er den eller de du helst vil skal flytte inn.
 2. Del ut arket med søknadene. Et ark til hver konfirmant. Gi konfirmantene beskjed om at de hver for seg skal rangere søknadene, uten å snakke med hverandre. Du bør lese søknadene høyt, for det er alltid noen konfirmanter som sliter med å konsentrere seg og få lest gjennom. Dersom du ikke leser dem høyt, risikerer du at noen av konfirmantene blir veldig fort ferdig, og dermed blir de som leser sakte stresset og får ikke med seg det som står der og dermed ikke får deltatt ordentlig i øvelsen. Det holder å gi konfirmantene et par minutter til å bestemme seg etter at du har lest gjennom.
 3. Når alle har nummerert søknadene fra 1 til 7 skal de snakke sammen i gruppene, og bli enige om en felles rangering. Etter hvert som de blir ferdig, gir du hver gruppe beskjed om at de også skal bestemme hvem av søkerne de vil invitere på intervju og visning.
  Som en ekstraoppgave kan de som er fort ferdig få lov til å tegne søkerne. Sørg for at det blir en tegning av hver av søkerne. (Gi de som er ferdig hver sin oppgave - Du tegner nr 1, dere to tegner nr. 2 osv. Det er bare gøy om flere tegner sammen - det er alltid noen som ikke liker å tegne, men som kan sitte ved siden av og si: "Hun må ha perlekjede", "Hunden må være sintere" ol. - samme person kan godt tegne flere søkere).
 4. Heng tegningene på tavlen, og skriv navn på søkeren ved siden av. Dersom gruppene blir ferdige ca på likt, eller du av en annen grunn ikke vil gi denne ekstraoppgaven, skriver du bare søkernes navn på tavla. 15 min bør i de fleste grupper være nok til denne delen av øvelsen.
  Spør gruppene hvordan de har rangert søkerne, og skriv rangeringstallet til hver søker utfor vedkommendes tegning og navn. (Det vil da stå eks. Mona og Ali: 1 5 7 3 - hvis gruppe 1 har rangert dem på 1. plass, gruppe 2 har rangert dem på 5. plass, gruppe 3 på 7. plass og gruppe 4 på 3.) Be gruppene begrunne rangeringen sin.
 5. Fortell: Hvis dere hadde invitert alle søkerne på visning, ville dere fått vite følgende tilleggsopplysninger om søkerne. Del ut ark 2: Info fra visning. Gruppene skal nå rangere søkerne på nytt. La dem få ca 5 minutter til dette.
 6. Spør gruppene om den nye rangeringen, og skriv de nye rangeringstallene på tavlen, helst rett under de gamle, slik at de kan sammenlignes. La konfirmantene fortelle hva som gjorde at de ombestemte seg.
 7. Opplegget avsluttes med en samtale, se spørsmål til diskusjon under.

# Spørsmål til plenumsdiskusjon

 • Hvordan klarte dere å bli enige?
 • Hva var viktigst for ditt/deres valg?
 • Forandret tilleggsopplysningene prioriteringen?
 • Var det noen dere ikke ville kalt inn til visning?
 • Hva er konsekvensen av de valgene dere har gjort?
 • Hvem fikk ikke hybel enda dere var (antall konfirmanter) utleiere?
 • Hva er diskriminering?
 • Kan konfirmantene komme på eksempler på grupper som kan ha problemer med å finne et sted å bo ((party)ungdom, innvandrere, rusmisbrukere).
 • Hvilke fordommer har folk mot disse gruppene som gjør at de ikke vil leie ut til dem?
 • De "problematiske egenskapene" (bråker mye, har ikke orden på økonomien og betaler ikke leie i tide, slurver med vedlikehold, følger ikke normale regler etc.) som folk forbinder med disse gruppene vil gjelde langt fra alle som faller innenfor denne gruppen. Kan vi sjekke om alle søkere har de "problematiske egenskapene" og behandle dem mer rettferdig, eller er vi avhengige av fordommene våre i slike situasjoner?
 • Om du vet at du tilhører en gruppe som folk er skeptiske til, vil du forsøke å skjule dette i din søknad? (Noen med utenlandske navn velger å bytte til et norskt navn for å ikke bli diskriminert, noen ungår å fortelle alderen sin i en søknad, noen forteller ikke hvor de jobber, eller utelater informasjon om sin bakgrunn).
 • Har dere andre eksempler på diskriminering i dagens samfunn?