Hopp til hovedinnhold

Identitetskart

Konfirmantene skal reflektere over hva som definerer dem.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  5-20 min
 • 1-25 deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Lavt tempo
 • 👋
  Litt bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Mål

Å få innsikt i egen identitet og hvordan man definerer seg selv

# Du trenger

 • Penner og papir til alle konfirmantene

# Slik gjør du

1. Begynn med å fortelle konfirmantene at alle skal lage ei liste på 15 ord som sier noe om hvem de er. Vis et eksempel ved å ta utgangspunkt i deg selv. Bruk tavle/flip over og skriv 15 ord i ei liste, f.eks.: 25 år, bergenser, fotballsupporter, humanist, mor, student, miljøverner, frivillig, høyrehendt, blond, forelsket, glad, gitarist, blogger, homofil, samboer, butikkmedarbeider.

2. Del ut to ark og en penn til hver av konfirmantene, be dem om å lage en slik stikkordsoversikt om seg selv. Alle får 5 minutter på å skrive minst 15 stikkord om seg selv. Si at de skal holde oversikten for seg selv og at de ikke trenger å dele den med noen. Gå en runde mens de skriver for å se om noen trenger hjelp til ting å komme på stikkord.

3. Når alle har skrevet minst 15 stikkord, ber du alle konfirmantene om å velge ut 10 ord fra lista, som i størst grad definerer dem. Disse stikkordene skal plasseres i to kolonner; valgt selv og ikke valgt. Du kan bruke din egen oversikt som eksempel og plukke ut noen ting som står på tavla. (Obs. Selvsagt er ingen identiteter 100 % valgt eller ikke valgt, men forsøk å likevel plassere ordene i kategoriene. For eksempel har man ikke valgt sitt biologiske kjønn 100%, siden en har mulighet til å gjennomføre et kjønnsskifte, men i utgangspunktet er biologisk kjønn ikke valgt.) Formålet med å lage denne oversikten er å vise hva man kan bestemme over selv, og hva som er bestemt for deg. Denne delen kan man også plukke opp igjen senere hvis man f.eks. skal ha om fordommer og rasisme.

4. Når konfirmantene har gjort dette, er det smart å spørre om noen har noen spørsmål eller kommentarer til det de har skrevet. Er det noen som har plassert noe et sted som de andre er uenig i skal stå der? Her må man trå litt forsiktig siden noen syns det kan bli veldig personlig å dele denne informasjonen, men de kan godt komme med generelle kommentarer.

5. Siste del av oppgaven er at konfirmantene skal lage et identitetskart. De skal først skrive navnet sitt i midten av et ark. Deretter skal de plassere de andre ordene etter hvor mye de definerer dem. Det som gjør deg mest til deg plasserer du nærmest sentrum. De andre ordene plasserer du lenger ute, som i et solsystem. Bruk gjerne stikkordene du har skrevet om deg selv som eksempel på hvordan du ville gjort det.

6. Gi konfirmantene 5-10 minutter til å gjøre dette, ta en runde for å hjelpe de som sitter fast eller er usikre. Etterpå kan du gå gjennom diskusjonsspørsmålene under og ta en oppsummering. Hvis noen ikke ønsker å svare skal de få slippe det.

NB: Ingen skal være nødt til å dele sine notater/stikkord med gruppa.

# Spørsmål til plenumsdiskusjon

 • Er det slik du tror venner og familie ser på deg? Hvorfor er det en forskjell mellom slik du ser på deg selv og slik andre ser på deg?
 • Er det en identitet som du ikke bruker nok tid på? Føler du deg som gitarist uten å bruke nok tid på å øve?
 • Er det konflikter mellom noen av dine identiteter?
 • Føler du at du ikke får leve ut en av dine identiteter fordi det er i konflikt med hvordan andre ser på deg?
 • Er det som definerer deg aller mest noe du har valgt selv, eller noe du ikke har valgt selv?