Hopp til hovedinnhold

Identitetsstjerne

Hva gjør dem til dem de er, og har de noe til felles med andre på gruppa?

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

# Du trenger

 • Ark
 • Penner

# Slik gjør du

1. Konfirmantene skal tegne en enkel stjerne (se eksempel under materiell). På hver strek ut fra sentrum av stjerna skal de skrive noe som beskriver dem. Det kan være kjønn, alder, bosted eller noe de holder på med, noe de liker. (De kan også tegne en sol med stråler hvis de foretrekker det.) 

2. Etterpå går de rundt i gruppa og finner andre som har det samme som dem. Når de finner noen, skal da skrive navnet til personen ved den streken der egenskapen står (se eksempel under materiell).  

3. Etterpå kan du snakke litt om øvelsen og spørre om det var lett å finne noe til felles, om det var noen som hadde noe litt spesielt som de tilfeldigvis hadde til felles med noen, om det var noen som hadde noen som ingen andre hadde.  

4. Du kan be dem tenke litt på egenhånd eller snakke sammen i par om følgende spørsmål:  

 • Ingen mennesker er helt like. Likevel har vi mye til felles. Hvilken del av identiteten vår er det som gjør oss unike? 
 • Synes dere at dere i gruppa har mest til felles eller mest som er forskjellig? Hadde dere mer eller mindre til felles med de andre enn dere trodde? 

Du kan avslutte øvelsen her, eller du kan fortsette med den neste delen: 

5. Lag to kategorier på tavla/flip over. Den ene kategorien kan du kalle «Valgt» den andre «Ikke valgt». Be konfirmantene se på listene sine igjen. Hvilke deler av identiteten vår har vi valgt selv? Hvilken del har vi ikke valgt? Be dem komme med forslag og fyll de to kategoriene.  

6. De kan nå diskutere i par, grupper eller i plenum. Du kan bruke følgende diskusjonsspørsmål eller komme på andre selv: 

 • Hvor mye av identiteten deres er valgt? Hvor mye kan dere ikke forandre? 
 • Hvis man er formet mye av det man ikke kan bestemme, hvorfor er folk da så forskjellige? 
 • Tror dere at dere ville vært veldig annerledes hvis en av de ikke-valgte faktorene eller egenskapene var annerledes? 
 • Hva tenker du om at den du er kanskje er formet av ting du ikke bestemmer selv? For eksempel hvor du har vokst opp, hvordan familien din er, miljøet rundt deg? 
 • Har det noe å si for følelsen av fellesskap, for hvordan det føles å ha noe til felles med noen, om det er noe man har valgt selv eller noe man ikke har valgt?  
 • Kan vi selv bestemme hvem vi vil være? På hvilken måte? 

7. Som en avslutning av aktiviteten kan du lese sitatet fra Identitet-kapittelet i Tenk på det-boka:
"Det gjelder å ha mot til å være den man er. Og ikke miste motet fordi man er den man er." (s. 138).