Hopp til hovedinnhold

Kan man være god uten Gud?

Konfirmantene funderer på om det kan finnes en god moral uten Gud. Denne oppgava er noe teoritung

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Tung faglig tyngde

Mål

Konfirmantene øver seg på å begrunne hvor tanker om rett og galt kommer fra

# Du trenger

# Slik gjør du

 1. Les debattinnlegget av Ottesen sammen. Dette er litt vanskelig, men ikke uoverkommelig. Med en del hjelp fra deg, vil de fleste konfirmantene kunne forstå dette. Det er nok best om du leser det høyt for dem, slik at du kan forklare vanskelige ord, formuleringer og konsepter underveis.
 2. Del konfirmantene i grupper på 3.
 3. Forklar at Ottesen mener at det ikke kan eksistere en god, objektiv moral uten at det fins en gud, som denne kommer fra. Han argumenterer også for at folk handler bedre, i situasjoner hvor de ikke har noe å tape på å gjøre noe galt, hvis de trur på en gud som følger med på dem. Forklar dette på en måte som er forståelig for konfirmantene, og pass på at alle skjønner. Dette er litt komplisert, men på ingen måte umulig.
 4. Be gruppene gå gjennom debattinnlegget og finne fram til de viktigste argumentene Ottesen har for å påstå dette.
 5. Gå gjennom dette i plenum. Hva tenker konfirmantene om denne måten å tenke på?
 6. Be konfirmantene finne fram til to eller tre argumenter for at det kan eksistere god moral uten at det fins noen gud eller høyere makt.

Gå gjennom disse i plenum, og kjør en åpen diskusjon. Se an litt hvor mange av konfirmantene som syns dette er spennende, og vurderer hvor lenge diskusjonen pågår utfra det.