Hopp til hovedinnhold

Kwinkelslag

Kortspill som viser hvordan det er å ikke forstå spillereglene.

Detaljer

Materiell og hjelpemidler

Mål

Å la konfirmantene kjenne på kroppen hvordan det er å ikke forstå spillereglene og ikke ha et språk for å forklare seg.

# Forberedelse

Les spillereglene. Se hva som er forskjellen på de 5 settene med spilleregler (trumf). Vær sikker på at du skjønner hvordan selve kortspillet på bordene skal foregå.

Kursleder må gjøre klar spillbordene på forhånd. Det er en fordel å gjøre dette uten at konfirmantene er i rommet. Det er lurt om spillbordene ikke står veldig tett.

Et bord må ha antall stoler som det skal sitte konfirmanter ved bordet. Det beste er 4 eller 5 konfirmanter per bord. Hvert bord må ha en kortstokk. Det må også være en skriveblokk og en penn på hvert bord.

Kursleder må skrive ut spillereglene. Det er 5 ark med 5 forskjellige spilleregler i materiell. Om det er flere enn 5 bord med spillere kan to bord få like spilleregler. Det er da viktig at de bordene med like spilleregler ikke er ved siden av hverandre. Vent med å dele ut spillereglene til du har gitt første del av instruksjonen.

# Du trenger

  • Like mange kortstokker som det er bord med spillere
  • Spillereglene som ligger i materiell
  • Et ark og en penn til hvert spillbord for å føre poeng

# Slik gjør du

1. Når konfirmantene kommer inn i rommet

Det er viktig at du som kursleder er tydelig og gjerne litt streng når du skal gi instruksjoner til spillet. Uansett hvordan du vanligvis er sammen med konfirmantene, så tenk at du i dette spillet har en rolle, og det er å være den strenge spill-lederen.

Det er viktig at konfirmantene får informasjonen i riktig rekkefølge, så forbered instruksjonen godt. Det er veldig viktig at konfirmantene ikke skjønner at de har ulike spilleregler, derfor må instruksjonen være tydelig.

Det første du må gjøre er å fordele spillerne på bordene. Her er det lurt å ha litt stram regi for å sette tonen for det som kommer etterpå. Å si "finn dere en plass" og la alle vrimle rundt selv er altså ikke en lur løsning. Hvis mulig, hold konfirmantene utenfor rommet til du er klar til å starte instruksjonen. Du kan stille dem opp utenfor rommet, og slippe inn en og en og gi beskjed om hvilket bord de skal sette seg ved. Eller du kan slippe inn alle samtidig med beskjed om at de skal stille seg mot en vegg, og deretter gi beskjed om hvem som skal til hvilket bord. Du kan ha nummer på bordene, og ta den klassiske med å gi konfirmantene tall, og så må enerne sitte på bord nummer en osv. Uansett bør du som kursleder ha kontroll på hvem som sitter hvor, og gi tydelig instruksjon allerede her.

Når alle har satt seg kan du si at det er viktig at de hører nøye etter.

2. Instruksjonen

Si til konfirmantene at de skal spille et kortspill. De skal få utdelt spillereglene. Når de har fått reglene, så har de 5 minutter til å lese reglene og forstå spillet, før spillet skal begynne. Hvis det er noe i spillereglene de ikke forstår, så skal de rekke opp hånda, og så kan kursleder komme bort til bordet for å forklare. NB! De kan ikke stille spørsmål om spillereglene i plenum, fordi hvert bord har fått forskjellige regler. Derfor er det viktig at du praktiserer strengt at spørsmål stilles ved at de rekker opp hånda og at du kommer bort til bordet. Du kan si at de har tid til å prøve en runde i løpet av disse 5 minuttene, så de får testet om de har skjønt reglene.

Etter noen minutter så sier du at nå er tiden ute, og at du nå vil samle inn reglene. Når du har gjort det, så gir du beskjed om at her kommer den viktigste regelen: Når spillet starter, så er det ikke lov til å snakke. Ingen kan si et ord. Det er ikke lov til å si et eneste pip. Det er heller ikke lov til å skrive beskjeder på arket de har fått, arket er kun for å skrive poeng.

Hvis man sier noe får man en advarsel. Hvis man sier noe for andre gang, må man gå ut på gangen til den runden er over.

Start spillet!

3. Den første runden

Den første runden vil etter all sannsynlighet forløpe uten dramatikk. Det kan hende at noen sier noe, men her gir du som spill-leder bare advarsler.

Følg med på bordene, og vær sikker på at alle har rukket å spille ut alle kortene, telle opp stikk og dele ut på nytt en gang før du stopper den runden. Når du stopper den runden, så si at det er fortsatt ikke lov til å si noe, alle skal fortsatt være stille.

Be den med flest poeng på hvert bord om å reise seg. Gi dem beskjed om å gå til et nytt bord, f.eks. med klokka i rommet. Be så dem med færrest poeng på hvert bord reise seg. Gi dem beskjed om å gå til et nytt bord motsatt vei av de med flest poeng, altså f.eks. mot klokka. Om du har nummer på bordene kan du be de med flest poeng om å flytte seg stigende (Bord 1 til bord 2, 2 til 3 osv) og de med færrest poeng om å flytte seg synkende (Bord 5 til bord 4, 4 til 3 osv.).

Når de har flyttet seg skal det være 2 nye spillere på hvert bord, som ikke kommer fra samme bord. Det betyr at på hvert bord er det nå spillere som i den første runden har spilt på 3 forskjellige bord (vinneren, taperen og de som satt der fra før) med 3 forskjellige sett med regler.

4. Den andre runden

Når du starter denne runden, så er det altså en blanding av regler på alle bord. Det vil bety konflikt og frustrasjon. Det er derfor du har vært streng og tydelig til nå. Fra denne runden er det viktig at du er kjempestreng på at det ikke er lov til å prate, og du kan gjerne sende ut noen på gangen uten at du har gitt de advarsel først. De skal være frustrerte og oppgitte.

Når du stopper runde 2, så sier du at det fortsatt ikke er lov til å si noe. Hent inn igjen de som ble sendt ut, og be dem om å sette seg der de satt da de ble sendt ut.

Gjør så det samme som etter runde 1. De med flest poeng reiser seg og går til et nytt bord, de med færrest poeng (og her kan det være noen veldig irriterte konfirmanter som har vært sendt ut) reiser seg og går til et nytt bord i motsatt rekkefølge.

5. Den tredje og evt. fjerde runden

De neste rundene er like som den andre runden. Vær streng, send dem ut for lite, sørg for at ingen snakker sammen. Det er liten vits i å spille lengre enn fire runder, for de som er på gangen snakker nok sammen der, og da oppdager de det som er poenget med spillet, nemlig at det er ulike regler på hvert bord. Det kan hende at 3 runder er nok, se an hvor frustrerte og oppgitte de blir.

6. Etter spillet

Her kan du se an om du vil gi dem 5 minutter til å lufte seg litt eller snakke litt sammen først, eller om du vil samle dem med en gang. Når du skal ha en oppsummering, ikke la dem sitte på samme plasser som der spillet foregikk. Be gjerne alle om å ta stolene sine og samle dem i en sirkel, uten bord mellom.

Ta gjerne en debrief først, men spørsmål som: Hvordan opplevdes dette? Hvordan føltes det å bli sendt ut? Hva tenkte dere underveis? Hvordan føltes det å ikke forstå reglene og hva som foregikk. Hva valgte du å gjøre da du ikke forsto? Noen forteller at de ble sinte, frustrerte, tenkte at de andre var teite, mens andre vil si at de trodde de hadde misforstått og at de ga opp og bare la på kort. Det er lurt å snakke litt om følelsene først, og anerkjenne dette, fordi mange vil nok ikke være klare til å snakke om annet enn sin egen opplevelse sånn helt med en gang.

Etter dette kan du spørre litt om spillet. Hva var det som skjedde? (De kom til et nytt bort og skjønte ikke reglene og kunne ikke forklare noe.) Tror dere dette kan være et bilde på noe annet, noe som skjer i verden, en opplevelse som noen mennesker har? Hva var spillet et bilde på? (Å være ny i et land, å ikke forstå de sosiale reglene, å ikke ha felles språk.) Hadde det vært lettere hvis dere kunne snakke sammen? Var det fint å kunne snakke sammen utenfor rommet, dele frustrasjoner? Var det lett å tilpasse seg et nytt bord? Ble man tatt godt imot når man ikke kunne reglene? Det er mange spørsmål man kan stille, veldig ofte så kommer konfirmantene selv med mange gode observasjoner.