Hopp til hovedinnhold

Lærer Bjørndals metode

Teksten diskuteres og konfirmantene tar stilling til eget sosiale ansvar. 

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Mål

La konfirmantene reflektere over eget sosialt ansvar.

# Du trenger

 • Teksten «Lærer Bjørndals metode» fra Tenk på det! (s. 147). 
 • Litt plass i rommet til at alle kan stå bak/rundt to stoler.
 • Tavle eller flipover er en fordel.  

# Slik gjør du

1. Spør gruppa om de kan kardemommeloven. Skriv den opp sånn at de kan se den (tavle, flipover): «Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.» Snakk litt med dem om hva det betyr.  

2. Sett dem sammen i par, og la dem ha en kort diskusjon (3-5 minutter) om følgende spørsmål: 

 • Er kardemommeloven en god regel? 
 • Har vi det bra hvis alle følger den regelen? 
 • Kan vi bruke denne regelen til å vurdere hva som er rett og galt? 

Her vil de mest sannsynlig være ganske enige om at dette er en god regel, og hvis alle levde etter den, så ville det meste fungere fint. Det er greit hvis denne diskusjonen går ganske fort. 

3.  Spill av lydfilen eller les teksten «Lærer Bjørndals metode» (s. 147). Etterpå kan du ta en liten oppsummering i plenum, bare for å sjekke at alle har forstått hva det er som skjer i historien. Da kan du stille disse spørsmålene: 

 • Hvem er det som ikke har det greit i klassen? Hvorfor det? 
 • Hva gjør lærer Bjørndal med det? 
 • Hva skjer da? 

Du kan også gi en superkort oppsummering igjen etter det, noe sånt som: «Så Else blir mobbet, og så ber læreren noen av de som ikke blir mobbet og som er populære om å ta ansvar. De sier ifra til mobberne om at det de gjør ikke er greit, og så får Else det bedre.» 

4. Sett dem sammen igjen i små grupper eller par. De skal nå prøve å finne svar på følgende spørsmål:  

 • Hvorfor er det vanligste å være passiv, selv om man synes at det som skjer ikke er greit? 
 • Hva krever det å gripe inn i en situasjon der man ser at noen ikke er grei med andre? 
 • Har dere selv opplevd at dere skulle ønske at dere sa noe? (Behøver ikke fortelle hva som skjedde, men det går an å fortelle om hvordan det føltes og hva man tenkte etterpå.) 

Du kan snakke litt om dette i plenum etterpå, men det er ikke nødvendig. 

5. Nå skal du knytte historien sammen med kardemommeloven før de gjør en øvelse. Det kan du gjøre gjennom å stille noen spørsmål, men de skal ikke svare på spørsmålene, de skal få gjøre en øvelse for å finne svar på spørsmålene: 

Hva hvis vi opplever at ikke alle følger Kardemommeloven, er det da nok at vi selv følger den? Lise i historien sier at hun ikke har plaget Else, så hun har fulgt Kardemommeloven, men lærer Bjørndal mener at det ikke er nok. Så: Må man ta ansvar for at andre ikke er snille og følger regelen? Eller er det nok at man passer på seg selv? Har man eventuelt en forpliktelse til å handle? Hva er etisk riktig? 

6. Del konfirmantene inn i to grupper. Forklar at de nå skal ha en diskusjon der de blir gitt et standpunkt. Den ene gruppa skal argumentere for at Kardemommeloven er nok, man trenger ikke andre etiske regler enn at alle passer på seg selv. Alt du behøver å tenke på er at du selv ikke gjør noe slemt. Den andre gruppa skal argumentere for at vi har et ansvar for hvordan andre har det. Vi må være aktivt snille, ikke bare passivt ikke-slemme.  

Forklar at de nå har noen minutter (du kan avpasse tiden etter hvor bra diskusjonen blir) på å finne flest og best mulige argumenter for sitt syn. De bør også prøve å tenke hvilke argumenter den andre siden kan komme med, og om de har noe svar på dette.  

Når du ber dem om å stoppe, forklarer du at de nå skal ha en liten debatt, der en person skal fremføre argumentene på vegne av gruppa. De har 2 minutter til å velge hvem som skal fremføre og til at de kan forberede seg litt.  

7. Sett fram to stoler midt på gulvet som står mot hverandre med litt avstand. Be de to som skal fremføre på vegne av gruppa å sette seg i stolene, og så kan resten stille seg bak sin representant. Når de starter debatten er du ordstyrer. Her kan du holde det litt stramt, sånn at de ikke snakker i munnen på hverandre. Be de som står bak om å være stille. 

8. Etter at denne debatten har vart en liten stund, så stopper du. Så ber du de som sitter i stolene om å stille seg bak sammen med resten av gruppa. Så gir du beskjed om at de nå skal få uttrykke det de faktisk mener. Alle får nå lov til å stå bak den stolen de vil, på den siden de faktisk er enig med.  

Du stiller spørsmål til konfirmantene om hvorfor de har valgt den siden de har valgt, og fortsetter en diskusjon ut fra det og ut fra hva de svarer. Si at de får lov til å flytte seg, dersom de ombestemmer seg under diskusjonen.