Hopp til hovedinnhold

Livet etter zombiene

Et postakopalyptisk spill der konfirmantene tar vanskelige valg for å overleve.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  40-60 min
 • 5-25 deltakere
 • Mye forberedelser
 • Lavt tempo
 • 👋
  Litt bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

 • Å bevisstgjøre konfirmantene på å ta vanskelige valg
 • Å problematisere forholdet mellom egeninteresse og idealer

# Du trenger

 • Sett med spillets kort (Hvis du har mer enn tre grupper/15 konfirmanter så bør du printe ut 2 sett) - se pdf-vedlegg
 • 1-2 vanlige kortstokker som skal fordeles som matrasjoner (kan også være noe annet man har mange ting av, f.eks. knapper eller binders)
 • 1 terning per gruppe
 • Lokale hvor gruppene kan sitte på gruppebord uten å forstyrre hverandre

# Forberedelse

Skriv ut ett eller to sett av spillet og klipp til kortene, legg kortene i riktig rekkefølge etter nummer på kortene. Gå gjennom de forskjellige kortene og gjør deg kjent med innholdet og gangen i spillet. NB: Kortene er nummerert fra 1-64, men det er ikke alle tallene som står på kortene.

# Slik gjør du

1. Del konfirmantene inn i grupper på rundt 4-5 og gi hver gruppe ti matrasjoner (kort/knapper/ fyrstikker, binders e.l.) og 1 terning. Plasser gruppene langt fra hverandre, det er viktig at de ikke hører hverandre snakke.

2. Hvis du har mulighet og tid så anbefales det å vise f.eks. traileren til filmen The Road (youtube-lenke) for å sette stemninga. Les så innledningsteksten (se vedlegg) for å introdusere deltakerne til settinga til spillet. (Du kan selv bestemme om du vil ta introen eller reglene til spillet først.)

3. Fortell konfirmantene at i dette spillet har de to oppdrag: å overleve og å beholde sin menneskelighet. De må samarbeide og bli enige for å kunne gå videre.

4. Fortell konfirmantene at de vil få utdelt kort med informasjon om hva de skal gjøre og hva de må bestemme seg for. Hvert kort sier også om de får eller mister matrasjoner. Alle matrasjonene som gruppa har fått er felles og hvis de ikke har flere matrasjoner så er de døde (da må de evt begynne på nytt og ta noen andre valg). Alle i gruppa må være enige om valget de tar før de ber om nye kort. Valgene de tar vil bli diskutert etterpå og de skal gi begrunnelser når de diskuterer dette i gruppene. Be de legge til "fordi..." når de argumenterer for at de skal velge det ene eller andre alternativet. Understrek at dette ikke er en konkurranse som handler om å bli fortest ferdig. Det er viktigere med gode diskusjoner, enn å komme gjennom flest mulig kort.

5. Del ut kort nummer 1 og be konfirmantene komme bort til deg og bytte inn til nytt kort når de har bestemt seg. Over teksten på kortet står det f.eks. (-1), dette betyr at de har brukt en matrasjon ved å trekke kortet. Be konfirmantene selv holde orden på matrasjonene sine. Når de har gjort sitt valg så står det også vanligvis (-1) eller (+2) bak det alternativet de har valgt. Da skal de trekke fra en eller legge til to matrasjoner. Du har et lager med matrasjoner som de får av hvis de skal ha flere enn de første ti.

6. Stå klar med de andre kortene og del ut etterhvert som de kommer bort til deg. Hold kortene slik at de ikke kan se dem før de ber om ett.

7. La konfirmantene holde på i rundt en halvtime, la de diskutere seg imellom og komme frem til den løsningen som de anser som den beste, enten de tenker etikk eller egen overlevelse.

8. Når de har holdt på lenge nok (se gruppa litt an) så avslutter du spillet og tar en kjapp oppsummering på hvordan det var å spille. Gikk det fort eller sakte? Var det vanskelig å komme til enighet? Var det noen som døde før de kom særlig langt? Hvordan bestemte de seg for hvilken linje de skulle legge seg på (snille/slemme)? Det er ikke nøvdendig å gå inn i hver enkelt avgjørelse, de husker mest sannsynlig ikke alle valgene de tok. Les opp teksten på det siste kortet, bruk deretter spørsmålene under for å ha en diskusjon om etikk og moral, empati, osv.

Spørsmål til diskusjon

 • Det er tydelig i dette spillet at det lønner seg å gjøre de "feile" valgene, da får man mer mat. Men vil dette lønne seg på lang sikt? Hva slags samfunn vil man få hvis alle tok slike valg og bare tenkte på seg selv?
 • Er det noen forskjeller på etiske valg i en verden hvor ressursene er små og vår verden, hvor vi har nok mat og politiet passer på oss.
 • Les opp sitatet fra Dag Hessen og spør hvordan konfirmantene tenker at dette passer sammen med deres gruppes valg: "…samarbeid, sosialitet, empati og dermed moral er helt naturlige trekk hos sosiale dyr som oss selv – og grunnleggende for vår suksess som art – simpelthen fordi suksessen til individer som samarbeider er større enn de som ikke gjør det. Den barmhjertige samaritan springer altså ikke ut av de 10 bud, men av vår natur…" (Du kan lese hele intervjuet med Dag Hessen i nettavisen Fri Tanke.)

# Tips!

Pass på at alle konfirmantene vet hva de skal gjøre før dere setter igang. Det kan også fort bli litt rot med de forskjellige kortene, lag gjerne to sett med kort før du setter igang for å være sikker på at du har nok til at spillet glir godt. Hvis noen blir veldig fort ferdig så må man bare sette de igang på nytt og be de om å ta noen andre valg