Hopp til hovedinnhold

Menneskerettighetskollasj

Avisutklipp blir til kollasj med flest mulig menneskerettighetsbrudd.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 1-25 deltakere
 • Mye forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

 • Konfirmantene lærer om menneskerettighetene
 • Konfirmantene lærer om brudd på menneskerettighetene
 • Konfirmantene gjøres oppmerksomme på at dette er helt aktuelle hendelser, ting som skjer i verden i dag

# Du trenger

 • A3-ark (gjerne litt tykke)
 • Sakser (bør ha en til hver, men går an å dele)
 • Lim (en limstift per 2 konfirmanter)
 • Mange aviser, gjerne fra de siste ukene (helst riksaviser)
 • Gjerne litt penner/tusjer/fargestifter e.l.
 • Hvis konfirmantene ikke alltid har med Tenk på det-boka, ha noen utskrifter av forenklet versjon av menneskerettighetene tilgjengelig (se vedlegg)

# Forberedelse

 • Sett bord i langbord og legg fram utstyr og aviser.

(Du bør ha hatt andre aktiviteter/samtaler tidligere der konfirmantene har blitt introdusert for menneskerettighetene, de bør ha litt kjennskap før de setter igang.)

# Slik gjør du det

 1. Si at nå skal dere bruke det utstyret som ligger her, og lage en kollasj om menneskerettighetsbrudd. Forklar at en kollasj er en slags plakat med mange forskjellige utklipp, bilder, ord, osv.
 2. De kan bruke Tenk på det-boka som inspirasjon, og der har de også alle menneskerettighetene (s. 38).
 3. Nå skal de finne bilder, ord osv i avisene, klippe dem ut, og lage en kollage med flest mulig menneskerettighetsbrudd. De skal få med flest mulig artikler fra menneskerettighetskonvensjonen, og de skal vite hvilke konkret artikkel det er et brudd på.
 4. Det trenger ikke å være en hel nyhetssak som dreier seg om et menneskerettighetsbrudd, men f.eks. et bilde av mat kan de koble til at «alle har rett på mat» (artikkel 25). Eller de kan klippe ut ord og lime dem sammen til nye setninger. Her kan de være så kreative de vil! Det viktigste er at de blir kjent med menneskerettighetene.
 5. Gi dem god tid til dette. Si at alle må lage sin egen plakat, men de kan gjerne hjelpe hverandre og snakke sammen.
 6. Særlig hvis en har ganske ferske aviser, er dette en gyllen anledning til å snakke med dem om konkrete saker i nyhetene, faktiske hendelser i verden i dag. De leser sjelden en hel sak, men da er det fint hvis en som kursleder ser at noen sitter og klipper fra en sak du kjenner litt, å fortelle litt til den konfirmanten om det. Ikke et «foredrag» for alle, men bare småprat om dette til den som faktisk kikket på det. Ofte følger flere med og blir engasjert.
 7. Si ifra litt før du avslutter at nå har dere fem minutter igjen, så pass på å ha koblet alle sakene deres til konkrete artikler i menneskerettighetserklæringen.
 8. Ta en runde rundt bordet der alle viser sin kollage og forteller om menneskerettighetsbruddene de har funnet/funnet på og hvilke artikkel det er. Be noen lese artikkelen (forenklet versjon) høyt.
 9. Noter hvor mange artikler hver av konfirmantene klarte å finne brudd på, og presenter «vinneren». Kanskje en liten sjokoladebit som premie? Eller bare heder og ære! Dette er ikke veldig viktig, men bidrar til at de gjør en ekstra innsats for å lese flere av artiklene.

# Tips!

 • Det er en fordel å bruke riksaviser, eller regionsaviser, siden de ofte dekker flere internasjonale saker. Det kan gjøre det litt lettere for konfirmantene å finne menneskerettighetsbruddene.
 • Hvis man ikke har mange aviser, eller en stor gruppe, så kan denne øvelsen gjennomføres som gruppearbeid.