Hopp til hovedinnhold

Nye 10 bud

Konfirmantene lager 10 nye bud de mener bør gjelde i et godt samfunn. De skal begrunne hvorfor disse er fornuftige, og hvordan de kom fram til dem.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Tung faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

 • Gi konfirmantene trening i å begrunne god etikk/ gode regler
 • La konfirmantene gruble over hvordan du kommer fram til dette
 • Hvordan lage og begrunne gode regler uten gud.

# Du trenger

 • Utskrift av de ti bud (en per gruppe)
 • Ark og penner til hver gruppe

# Slik gjør du

 1. Del konfirmantene inn i grupper på tre og del ut utskrift av de ti bud til hver gruppe.
 2. Fortell litt om de ti bud, at de skal ha blitt gitt til Moses på tavler direkte fra Gud, og at de er de mest superviktige reglene for jøder og kristne. Du kan også fortelle at de ofte blir brukt som referanse i språket for viktige regler generelt; «Dette er på en måte REMA 1000 sine 10 bud», «Det er det 11. budet».
 3. Be konfirmantene lage et sett med nye 10 bud de mener bør gjelde i et godt samfunn.
 4. Be alle gruppene lese opp sine forslag. Kommenter kort dersom det er noen forskjeller, om det er mye som går igjen eller lignende.
 5. Be alle gruppene lage en god begrunnelse for hvorfor disse ti buda er fornuftige.
 6. Alle gruppene leser så opp sin begrunnelse. Kjør en plenumsdiskusjon om hvordan de ulike gruppene har tenkt. Har de for eksempel brukt noen etiske systemer?
 7. Gruppene skal deretter forklare hvordan de kom fram til akkurat disse buda. Hvor tok de dem fra?
 8. Gruppene skal deretter presentere disse forklaringene for hverandre.
 9. Kjør en diskusjon på dette helt til slutt.