Hopp til hovedinnhold

På ett minutt

Ett minutt er alt konfirmantene får til å legge fram sitt syn på en påstand.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25+ deltakere
 • Litt forberedelser
 • Middels tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Gjøre konfirmantene kjent med innholdet i barnekonvensjonen eller menneskerettighetserklæringen. La dem finne ut av hva de mener om noen av artiklene og de praktiske implikasjonene de kan ha.

# Du trenger

 • Ark
 • penner
 • påstandslapper

# Forberedelse

Skriv ut påstandslappene (enten om barnekonvensjonen eller menneskerettighetserklæringen). Klipp opp lappene og gjør dem klare for utdeling.

# Slik gjør du

Del 1:

 1. Del konfirmantene inn i par. Forklar at hvert par skal trekke en påstand. Så skal de få noen minutter til å forberede seg. De skal svare ja eller nei på påstanden. De må bli enige om hva de mener. Så skal de skrive en liste med argumenter. Det kan være lurt å be dem begynne det første punktet på lista med: «JA, fordi …» eller «NEI, fordi….»
 2. Du kan brette påstandene sammen og legge dem i noe de kan trekke fra. Du kan også dele ut påstandene, og på den måten tilpasse hvem som får hvilken påstand.
 3. Når de har kommet på en liten liste med argumenter, så kan de få en ny beskjed: De skal fremføre sin liste med argumenter til de andre konfirmantene, og de har et minutt å gjøre det på. De må bli enige om hvem av dem som fremfører. Det er lurt å begynne med det de mener er de beste argumentene først. De kan få et par minutter til å forberede seg på denne lille fremføringen.
 4. Når konfirmantene er klare for å fremføre for gruppa, så tar du tiden på alle. De får akkurat et minutt, og du stopper dem selv om de er midt i en setning.

 

Del 2:

 1. Du kan samle inn alle påstandene igjen. Så skal gruppa få bestemme hvilke påstander de syntes var spennende og hvilke de vil fortsette å diskutere alle sammen. Dette kan man gjøre på flere måter:
 2. Velg ut eller trekk ut en av påstandslappene. Si at hvis halvparten eller flere synes den påstanden er interessant, så kan de fortsette å snakke om den. Les opp det som står på lappen. Be de som synes denne er interessant om å rekke opp hånda. Hvis halvparten rekker opp hånda, så kan du gå videre til en plenumsdiskusjon om påstanden. Hvis ikke leser du opp neste påstand.
 3. Dette passer best til en litt engasjert gruppe. Med en passiv gruppe, så kan du risikere at ingen av påstandene vekker interessen til omtrent halvparten. Da kan du heller skrive opp alle påstandene på tavle/flip over og be dem stemme. Alle MÅ stemme 2 ganger. Begynn med den som får flest stemmer, fortsett med den som fikk nest flest stemmer osv.
 4. Plenumsdiskusjonen varer så lenge de er ivrige og diskuterer. Noen grupper vil da bruke lang tid på en påstand, mens andre vil rekke å diskutere flere påstander. Hvis det blir stille i plenum kan du gjøre akkurat det samme, men la dem sitte i grupper (4-6 per gruppe) og diskutere påstanden.

# Tips!

Det er veldig fint hvis du i plenumsdiskusjonen trekker inn hva barnekonvensjonen eller menneskerettighetene sier om den påstanden. I dokumentet med påstandslappene står det hvilken artikkel av menneskerettighetserklæringen eller barnekonvensjonen som hører til hver påstand.

Du kan selvsagt bruke akkurat samme fremgangsmåte på andre tema og med andre påstander.