Hopp til hovedinnhold

Paraplydansen

Ved å hoppe fra paraply til paraply, kobler konfirmantene ord og påstander om det humanistiske livssynet.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 15-25+ deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • 👋
  Litt bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Øvelsen er laget for at konfirmantene skal samarbeide om å koble ulike ord eller utsagn til de tre grunnspørsmålene i det humanistiske livssynet

# Du trenger

 • Tre paraplyer eller utklipp i papp
 • Saks
 • Hyssing
 • Klesklyper
 • Papir og tusj til å lage merkelapper til paraplyene
 • Stiftemaskin eller tape

# Forberedelse

 1. Skriv lapper til de enkelte paraplyene, helst på litt stivere papir/papp.
 2. Før kurskvelden starter, eller i pausen, henger du opp tre paraplyer i taket med hyssing (faktiske paraplyer eller utklipp i papp). Merk paraplyene med «Hva er et menneske?», «Hva er etikk og moral?» og «Hva er sannhet?».
 3. Sørg for å stokke lappene slik at hver gruppe får noen lapper til hver paraply! (Se vedlegg)
 4. Heng opp paraplyene på forskjellige steder i rommet.

# Slik gjør du

 1. Konfirmantene deles i 2-3 mindre grupper. Hver gruppe skal få utdelt lapper med ulike utsagn eller ord, som de skal feste til tre ulike paraplyer med klesklyper eller lignende. Avhengig av hvor mye tid du ønsker å bruke på øvelsen, bestemmer du hvor mange lapper du lager til hver paraply, men sett likevel av minimum 20-45 minutter sånn at du får god tid til diskusjon og samtale. I denne beskrivelsen er det regnet slik at hver gruppe får ca 15 lapper hver (ca 5 til hver paraply), men de kan få flere eller færre basert på hvor store grupper det blir.
 2. Del ut lapper og klesklyper til hver gruppe får utdelt lapper og klesklyper. Be gruppene om å lese de forskjellige lappene og hva som står på de forskjellige paraplyene og diskutere hva som passer hvor. Når de er enige kan de gå igang med å feste lappene til de ulike paraplyene.
 3. Mens konfirmantene holder på kan du bevege deg rundt og stille spørsmål ved de enkelte paraplyene. Er det vanskelig å plassere lappene? Hvorfor skal akkurat den lappen på den paraplyen? Kunne samme lapp hengt under en annen paraply? La gruppene bruke maks 10 minutter på å henge opp lappene.
 4. Når alle gruppene er ferdige kan du bevege deg fra paraply til paraply og oppsummere hvilke lapper som har blitt heng opp hvor.  Ta tak i enkelte ord/utsagn og få igang en diskusjon rundt disse. Bruk diskusjonsspørsmålene under.
 5. Når dere har diskutert de forskjellige lappene og paraplyene så kan du oppsummere med at det finnes ingen fasitsvar man kan henge under noen av paraplyene,. Poenget er å få tydeliggjort hva som er viktig i det humanistiske livssynet. Gjennom å snakke med hverandre rundt de ulike lappene kan alle sammen lære noe nytt, og lære seg at mye av den kunnskapen som kreves av et menneske, ligger i mennesket selv, i dets evne til rasjonell tanke, forestillingsevne, og innlevelse i andre menneskers meninger, perspektiver og erfaringer, som jo er et viktig poeng i livssynet. At flere av lappene kan plasseres under samtlige paraplyer handler jo også om at alt det vi mennesker har av kunnskap, våre etiske og moralske regler, er skapt av oss selv og slikt sett henger sammen med humanismens forestilling om hva et menneske er, samt hva et menneske bør være.

# Spørsmål til diskusjon

 • Hvorfor tror konfirmantene at disse tre spørsmålene er så viktige i humanismen?
 • Hva sier det om humanismen som livssyn?
 • Var noen av lappene vanskeligere å plassere enn andre?
 • Var gruppene enige om plassering

# Tips!

Det er også mulig å gjøre øvelsen på andre måter, for eksempel ved at man bare henger opp paraplyer med ulike tema, og så må konfirmantene i grupper selv skrive lapper som de synes bør henge under den enkelte paraply. Da bør man ha hatt en lengre introduksjon om humanisme først, så konfirmantene ikke føler seg «arrestert» på grunn av kunnskapsmangel på området.

Dersom man har en gruppe der øvinger ofte går litt trått så kan du presentere øvelsen som en konkurranse, men etterstreb likevel diskusjon i hver gruppe med hensyn til hvor de ulike lappene hører hjemme. Det viktigste med denne øvelsen, som ved de fleste andre praktiske øvelser, er imidlertid en oppsummerende plenumsdiskusjon i etterkant.