Hopp til hovedinnhold

Skinnet bedrar

Konfirmantene dikter utfra bilder av folk du kjenner.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  5-20 min
 • 5-25 deltakere
 • Mye forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

Mål

Konfirmantene øver seg på å tenke kritisk og får forhåpentligvis en aha-opplevelse om egne antagelser.

# Du trenger

 • Projektor
 • 5-10 bilder av mennesker du kjenner
 • Tavle/flipover e.l.

# Forberedelse

Samle inn bilder av folk du kjenner som du får lov til å vise konfirmantene. Det er en fordel hvis det er lett å anta noe om personen på bildet som ikke stemmer, hvis de har noe ved seg som kanskje bryter med det stereotypiske.

# Slik gjør du

 1. Uten noen form for innledning viser du et bilde på projektor av en person du kjenner. Det kan ikke være en kjendis, men må være noen du vet hvem er.
 2. Spør konfirmantene: Hvem er dette? Hva heter han? Hvor gammel er han? Hvor bor han? Hvor kommer han fra? Hva jobber han med? Har han familie? Hvilke interesser har han? ….osv. De skjønner fort at de skal dikte fritt etter det de tror.
 3. Skriv svarene deres sånn at alle ser dem (tavle/whiteboard). Gi bildene nummer og skriv nummeret ved siden av svarene.
 4. Uten å kommentere noe mer, går du videre til neste bilde og stiller de samme spørsmålene.
 5. Konfirmantene kommer mest sannsynlig til å spørre om dette er noen du kjenner. Da må du for øvelsens effekt lyve og si at det er tilfeldige bilder du har funnet på internett.
 6. Når de har gått gjennom alle bildene (5-8) kan du gå tilbake til det første. Les tilbake til dem hva de sa om personen. Avslør så sannheten om hvem det egentlig er. Gjør dette med alle bildene.

Oppgaven fungerer fint som et springbrett for å snakke om antagelser og fordommer. Hva kan vi vite om andre mennesker av å se på dem? Hvorfor finner hjernen vår på antagelser om folk? Hvorfor har vi fordommer?

# Tips!

Vær forberedt på at konfirmantene kan si ganske drøye ting. Siden du har lurt dem og sagt at dette ikke er noen du kjenner, så er det best å vise i avsløringen at du ikke har blitt fornærmet eller tatt deg nær av det. De blir flaue og litt skamfulle over det de har sagt uansett.