Hopp til hovedinnhold

Spå fremtiden

Konfirmantene spår fremtiden til personer og diskuterer forutbestemthet.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 1-25+ deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

 • Konfirmantene lærer om en viktig humanistisk tanke, at det ikke finnes en skjebne og at vi er frie til å forme våre egne liv. De får økt bevissthet om egne tanker rundt om det finnes en skjebne og om livene våre er forutbestemte.

# Slik gjør du

 1. Fortell konfirmantene at de nå skal få i oppgave å spå fremtiden. 
 2. Del konfirmantene inn i par. Gi hvert par 3 personkort. (Eventuelt flere hvis du ønsker å gjøre øvelsen litt lengre.) Det gjør ikke noe at flere par har de samme kortene. Sørg for at personkortene hvert par får er litt forskjellige. 
 3. Oppgaven er å spå fremtiden til personene som er beskrevet på kortene. Hvor er de om 5 til 10 år? Hva skjer i livene deres? Hva forandrer seg i livene deres og hva forblir det samme? 
 4. Ta en liten runde i plenum om hva de har funnet på. Du behøver ikke gå gjennom hva alle parene har funnet på om alle sine 3 personer, for det kan ta mye tid.  
 5. De kan fortsette å sitte i par, og få tenke litt på noen spørsmål. Så kan man eventuelt ta en diskusjon i plenum etterpå.
 6. Du kan ta en oppsummering av dette i plenum, og også snakke litt om det som står i humanistmanifestet. Humanister er enige om at det kan ikke finnes noen skjebne, fordi det er ingen større kraft eller gud/er som kan bestemme over hvordan livet til menneskene blir. Det er imidlertid opp til konfirmantene å finne ut av hva de selv tror.

# Tips:

I par kan de diskutere følgende spørsmål: 

 • Tror de at det finnes noen skjebne, at noe er «meant to be», at det er forutbestemt hva som skal skje i livene våre? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvis de tror det, hvem er det i så tilfelle som bestemmer? 
 • Er det bare opp til oss selv hvordan livene våre blir? Kan noe annet påvirke hvordan livene våre blir? I så tilfelle hva, og hvor mye?
 • Hva tenker de om at vi er frie til å finne mening i egne liv og fylle livene våre med det vi selv ønsker? Føler de seg frie, eller er denne friheten et press om å få perfekte liv?