Hopp til hovedinnhold

Speed debating – etikk

Hurtigdebatt som springbrett til gode plenumsdiskusjoner.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Høyt tempo
 • 👋
  Litt bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Trene konfirmantene til å debattere for et standpunkt, og til å produsere gode argumenter under press.

# Du trenger

 • Plass til å sette stoler på to rekker som står mot hverandre.
 • Påstandslapper (samme påstander som øvelsen Lappekaos).

# Slik gjør du

OBS! Påstandene som foreslås å debatteres er de samme settene med påstander som brukes i øvelsen "Lappekaos". Så hvis dere har planer å gjennomføre begge øvelsene, vær obs på å ikke velg akkurat samme lapper.

1. Sett opp stoler på to rekker som står vendt mot hverandre. De må stå ganske tett og rett overfor hverandre. Det kan imidlertid være litt plass mellom hver stol på samme rekke, slik at det er litt luft mellom de som sitter ved siden av hverandre. Konfirmantene kan gjerne ta plass på stolene før du gir instruksjonen.

2. De skal nå få prøve seg på speed debating, der de skal ha en debatt i 2 minutter med den de sitter overfor. Når de 2 minuttene er omme vil alle få en ny påstand å debattere og en ny person å debattere med.

3. Den første runden så får alle på den ene rekka utdelt en påstand eller et spørsmål hver. De skal nå debattere med den de sitter overfor. Hvis de er enige kan de forsøke å komme på gode grunner for det de mener sammen. Stopp praten og be dem være stille etter nøyaktig 2 minutter.

4. Nå kommer det som er litt vanskelig for deg som kursleder, og det er å sørge for at alle bytter plass sånn at alle får en ny påstand og en ny debattpartner. Be de som sitter på rekka som fikk utdelt lappene om å holde lappene. Be de på den rekka som holder lappene/kortene om å reise seg og legge sin lapp på stolen. De skal altså ikke ta med seg lappen. Be alle rykke en stol bortover. Den som står foran stolen som er ytterst på rekka på den siden de rykker mot, må gå rundt til den stolen som blir ledig på andre enden. Be deretter de som sitter på andre siden om å rykke en stol bortover motsatt vei. Også her må den som står ytterst på rekka komme rundt til den stolen som blir ledig på den andre enden.

På denne måten får alle en ny påstandslapp og en ny person å snakke med. Du må følge med på når de kommer rundt og er tilbake til utgangspunktet.

Nå har de forhåpentligvis kommet litt i gang og blitt litt engasjerte, og kanskje funnet noen påstander eller spørsmål de gjerne vil snakke mer om. Du kan samle inn alle påstandene igjen. Så skal gruppa få bestemme hvilke påstander de syntes var spennende og hvilke de vil fortsette å diskutere alle sammen. Dette kan man gjøre på flere måter:

5. Velg ut eller trekk ut en av påstandslappene. Si at hvis halvparten eller flere synes den påstanden er interessant, så kan de fortsette å snakke om den. Les opp det som står på lappen. Be de som synes denne er interessant om å rekke opp hånda. Hvis halvparten rekker opp hånda, så kan du gå videre til en plenumsdiskusjon om påstanden. Hvis ikke leser du opp neste påstand.

Dette passer best til en litt engasjert gruppe. Med en passiv gruppe, så kan du risikere at ingen av påstandene får halvparten til å rekke opp hånda. Da kan du heller skrive opp alle påstandene på tavle/flip over og be de stemme. Alle MÅ stemme 2 ganger. Begynn med å diskutere den påstanden som får flest stemmer, fortsett med den som fikk nest flest stemmer osv.

Her kan du velge om de skal diskutere påstandene de velger i plenum eller i grupper. Hvis du har mange konfirmanter eller en stille gruppe kan det være lettest å få en god diskusjon i mindre grupper.

# Tips!

Du kan selvsagt bruke denne metoden for å diskutere andre tema og med andre påstander.