Hopp til hovedinnhold

Speed debating – identitet

Korte samtaler som utgangspunkt for undring

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  5-20 min
 • 5-25 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Høyt tempo
 • 👋
  Litt bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Få konfirmantene til å under seg litt sammen i korte samtaler

# Du trenger

 • Plass til å sette stoler på to rekker mot hverandre
 • Lapper fra materiell, nok til en lapp per to konfirmanter

# Slik gjør du

1. Sett opp stoler på to rekker som står vendt mot hverandre. De må stå ganske tett og rett overfor hverandre. Det kan imidlertid være litt plass mellom hver stol på samme rekke, slik at det er litt luft mellom de som sitter ved siden av hverandre. Konfirmantene kan gjerne ta plass på stolene før du gir instruksjonen.

2. De skal nå få prøve seg på speed debating, der de skal ha en samtale i 2 minutter med den de sitter overfor. Når de 2 minuttene er omme vil alle få et nytt spørsmål å snakke om og en ny person å snakke med.

3. Den første runden får alle på den ene rekka utdelt en påstand eller et spørsmål hver. De skal nå snakke om spørsmålet med den de sitter overfor. Hvis de er enige kan de forsøke å komme på gode grunner for det de mener sammen. Stopp praten og be dem være stille etter nøyaktig 2 minutter.

4. Nå kommer det som er litt vanskelig for deg som kursleder, og det er å sørge for at alle bytter plass sånn at alle får en ny påstand og en ny debattpartner. Be de som sitter på rekka som fikk utdelt lappene om å holde lappene. Be de på den rekka som holder lappene om å reise seg og legge sin lapp på stolen. De skal altså ikke ta med seg lappen. Be alle rykke en stol bortover. Den som står foran stolen som er ytterst på rekka på den siden de rykker mot, må gå rundt til den stolen som blir ledig på andre enden.

5. Be deretter de som sitter på andre siden om å rykke en stol bortover motsatt vei. Også her må den som står ytterst på rekka komme rundt til den stolen som blir ledig på den andre enden. På denne måten får alle en ny påstandslapp og en ny person å snakke med. Du må følge med på når de kommer rundt og er tilbake til utgangspunktet.

6. Nå går det an å gå videre til å snakke om de samme spørsmålene i plenum eller grupper, men man må ikke. I denne varianten av speed debating kan det være nok at de får muligheten til å undre seg litt sammen to og to. Noen av påstandene er ganske abstrakte og vanskelige, men hvis det blir helt stille mellom to konfirmanter og de ikke kommer noen vei med samtalen varer det bare i to minutter.

7. Hvis du velger å diskutere noen av påstandene i grupper eller plenum etterpå er det lurt å følge med på hva som skapte diskusjon eller la konfirmantene selv velge hva de vil snakke om videre. Det kan man f.eks. gjøre ved at de får de samme lappene i grupper, og at gruppa trekker en og en lapp, og hvis de trekker en lapp de ikke synes er spennende eller merker de ikke har så mye å snakke om kan de legge den bort og trekke en ny lapp.