Hopp til hovedinnhold

Status-line-up

Konfirmantene rangerer yrker ut i fra status og samfunnsnytte  

Detaljer

Mål

Konfirmantene reflekterer over hvordan/hvorfor vi tildeler ulike yrker ulik status, og hvordan dette ser ut med tanke på nytten av disse yrkene

# Du trenger

  • Post-its
  • Noe å skrive med

# Slik gjør du

  1.  Finn fram like mange post-it-lapper som det er konfirmanter. Skriv et yrke på hver av dem. (Du står fritt til å velge yrker sjøl, men her er et forslag til yrker du kan bruke dersom du har ei gruppe på 15 konfirmanter: Lærer, barnehageassistent, sjukepleier, lege, søppeltømmer, reinholder, advokat, konge, politiker, butikkansatt, bonde, rørlegger, finansperson, hjelpepleier, bussjåfør)
  2. Klistre en lapp i panna på hver konfirmant. Det er veldig viktig at de ikke veit hvilken lapp de får. Ingen må si til de andre hvilket yrke de har fått.
  3. Be konfirmantene om å stille seg opp på rekke fra den med lavest status, til den med høyest status. Dette skal de gjøre uten å snakke sammen. Det at de ikke veit hvilket yrke de sjøl har, kan du knytte til at det er de andre i samfunnet som ser deg og "gir deg" statusen din. Legg vekt på at de skal plassere hverandre ut fra hvilken status de trur disse yrkene har i samfunnet, ikke ut fra hva de sjøl mener om disse yrkene. Du må kanskje forklare hva status betyr, eller hva det betyr i denne sammenhengen.
  4. Når de har plassert seg, går du gjennom plasseringa. Prøv å få i gang ulike diskusjoner. Hvorfor trur dere det er slik. Hvorfor er det yrket plassert så høy? Hvorfor er det yrket lavere enn det? osv.
  5. Be konfirmantene plassere seg på nytt, denne gangen ut fra hvilken samfunnsnytte de mener disse yrkene har. Nå kan de snakke sammen, og nå tar vi utgangspunkt i deres egne meninger.
  6. Gå gjennom denne nye plasseringa. Utfordre dem på hvordan de har plassert. Vær djevelens advokat.  Sammenlign med den forrige rekkefølgen. La diskusjonen vare så lenge det er gøy.