Hopp til hovedinnhold

Store spørsmål

Konfirmantene svarer på eksistensielle spørsmål og får vite hva humanister svarer.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  5-20 min
 • 5-25 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Konfirmantene tenker over hva de selv mener om noen store spørsmål, og får vite hva humanister mener.

# Du trenger

 • Kortene fra materiell (et sett per konfirmant)
 • Penner til alle konfirmantene

# Slik gjør du

 1. Fortell konfirmantene at et livssyn kan defineres som det svaret man har på de store, evige, filosofiske spørsmålene i livet. Det er altså ikke hva som er favorittserien eller hvilken middag de liker best, men spørsmål som «Hvorfor er vi her?», «Hva skjer med oss etter vi dør?», «Hvordan kan vi vite hva som er rett og galt?» og liknende. Det er den typen spørsmål som det er vanskelig å finne et sikkert svar på, og der ulike religioner eller livssyn har ulike forklaringer.
 2. Si at de nå skal få et kort hver. De får bare se på den siden som er opp, de får ikke snu kortet.
 3. Les spørsmålet høyt. Si at de skal få tenke for seg selv i 1 minutt, og de kan skrive noen stikkord på kortet for hva som er deres svar på spørsmålet. Det behøver ikke faktisk være 1 minutt, du kan se når de begynner å bli ferdig, men si en kort tidsfrist, sånn at de ikke somler.
 4. Be dem snu seg mot den de sitter ved siden av / en partner. De skal nå fortelle den andre i paret hva de mener. De kan bruke stikkordene de har skrevet ned. Dette kan de også få 3-5 minutter til.
 5. Si at de nå kan snu kortet, for å se hva humanister mener. Si gjerne at for noen så vil de oppdage at de mener det samme, og andre vil oppdage at de mener noe forskjellig. Det er ikke noe riktig svar på spørsmålet, det viktigste er at de tenker over hva de selv mener.
 6. Du kan også lese hva som står på baksiden. La dem komme med spørsmål eller kommentarer til det som står. Understrek at ikke alle humanister er enige om alt, men at de fleste som ser på seg selv som humanister vil si seg enige i det som står. Hvis gruppa er ivrig på å diskutere og starter en plenumsdiskusjon, så kan du åpne for det.
 7. Gjenta prosedyren med så mange av kortene du ønsker.

Denne øvelsen kan også gjøres med bare et kort som en oppvarming til en annen øvelse. For eksempel kan spørsmålet "Hvordan kan vi vite om noe er sant?" brukes som oppvarming til en øvelse om kritisk tenkning. Da kan det også brukes for å vise sammenhengen mellom humanisme og kritisk tenking.