Hopp til hovedinnhold

Tegn meningen i livet

Gjennom egne tegninger blir konfirmantene bevisste hva som er verdifullt i livet.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  5-20 min
 • 1-25+ deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Konfirmantene skal reflektere rundt hva som er meningen i deres liv og hva som er verdifullt for dem.

# Du trenger

 • Tegningen av Dan Perjovschi (se vedlegg)
 • Ark
 • Penner

# Slik gjør du

1. Vis fram bildet til konfirmantene og oversett gjerne de engelske ordene. Forklar at dette er en tegning som på humoristisk vis beskriver hvordan mange lever livet sitt i dag.

2. Del ut ett ark og en pen til hver konfirmant. Be dem om å lage en strek på midten av arket og deretter brette arket i to etter denne streken.

3. Konfirmantene skal tegne sin typiske hverdag, med de viktigste gjøremålene (minst 6 tegninger), på den ene siden av arket. Si at det ikke er så viktig om tegningene er fine eller ikke. De trenger ikke å vise dem til noen hvis de ikke vil. De kan få ca. 5 minutter til å gjøre dette. (Du kan også tegne din hverdag, enten på forhånd eller underveis, som du kan bruke som eksempel.)

4. Når alle er ferdig kan du spørre om noen har lyst til å vise frem eller beskrive hva de har tegnet.

Bruk følgende spørsmål som utgangspunkt for diskusjon:

 • Er tegningene deres veldig annerledes fra den opprinnelige tegningen?
 • Hva er mest meningsfullt av det de har tegnet?
 • Hva ville de endret?
 • Er det noe de ikke kan endre?

5. Når dere har diskutert dette litt og alle konfirmantene har kommet til orde, så ber du dem om å snu arket og tegne neste tegning (slik at begge tegningene kommer på samme side av arket når det brettes ut). Nå skal de tegne hvordan de vil at livet deres skal være for å være mest mulig meningsfullt i hverdagen. De skal også her lage minst 6 tegninger og de har ca. 5 minutter på seg.

6. Når alle er ferdig så kan du spørre om noen har lyst til å vise frem sin, eller beskrive hva de har tegnet. Be alle om å brette ut arket slik at de kan sammenligne de to tegningene.

Dere kan diskutere tegningene med utgangspunkt i disse spørsmålene:

 • Hva er forskjellen på de to tegningene?
 • Hva er mest verdifullt?
 • Hvordan vil de helst leve?
 • Hvilke deler av dagen tilfører livet deres mest mening, og hva tilfører lite mening?
 • Er dette en vanlig 14-årings liv?
 • Må alle deler av et liv ha mening?

# Tips!

Noen konfirmanter kan henge seg veldig opp i at de ikke kan tegne, eller at de ikke får til å framstille det de vil. Det kan hjelpe å laget et eksempel på forhånd med veldig enkle tegninger som viser at det ikke er store kunstverk de skal lage. Så lenge det er noenlunde forståelig så går det fint. Det viktigste er at de tenker gjennom problemstillingen.