Hopp til hovedinnhold

Tidslinje over egen identitet

Konfirmantene tegner en tidslinje over sin egen identitet og hvordan den har forandret seg gjennom livet.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 1-25 deltakere
 • Ingen forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Mål

Konfirmantene skal se hvem og hva som har påvirket dem og deres identitet gjennom livet.

# Du trenger

 • Ark
 • Penner

# Slik gjør du

1. Hver konfirmant får et ark og en penn, evt fargeblyanter ol.

2. Be konfirmantene lage en tidslinje fra de ble født til i dag. På linjen markerer de med et punkt 3 år, 6 år, 10 år, 12 år og i dag.

3. Deretter skal de notere på hvert av punktene:

 • Interesser
 • Meninger
 • Utseende
 • Familie
 • Gruppetilhørigheter
 • Livssyn
 • Venner à valgt eller gitt?

De kan se på bildene på side 120-121 og side 130 i boka, enten før eller etter oppgaven.

# Spørsmål til refleksjon

 • Hva var viktig eller/og betydningsfullt for deg?
 • Hva var det som gjorde at interessene dine endret seg fra du var 3 år og til i dag?
 • Hvem var med på å forme din identitet da?