Hopp til hovedinnhold

Verdensspillet

Rollespill der konfirmantene representerer rike og fattige land som klipper ressurser.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  60+ min
 • 15-25 deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Konfirmantene skal få innblikk i global fordeling og maktstrukturer, og FNs rolle i disse gjennom et rollespill

# Du trenger:

(for å spille med 5 land)

 • 5 ark med navn på land
 • Oversikt over ressursene til landet (se vedlegg)
 • 1 kalkulator
 • 7 ark med malen til produktene (ett hver til FN og Verdensbanken)
 • Masse blanke ark
 • 1 passer (husk ekstra bly)
 • 3 sakser
 • 2 linjaler
 • 3 blyanter
 • Millionærpenger (Dersom du bruker Monopol må du skalere ned summene på produktene), evt egenproduserte pengelapper
 • Skilt det står VERDENSBANKEN på

# Forberedelse:

 • Sett av hele kurskvelden (1,5). Sett opp gruppebord rundt i lokalet.
 • Lag et bord som skal være Verdensbanken i et hjørne slik at ingen kan komme inn «bak disken». På dette bordet er det penger, penn, papir og kalkulator. Her skal det også ligge maler for de forskjellige produktene.
 • Hvis dere er to stykker som leder gruppa så er det smart om den ene er kasserer i Verdensbanken og den andre er FN-sjefen. Hvis det bare er en kursleder med så kan du lage to forskjellige papirhatter med hver sin påskrift slik at konfirmantene vet hvilken rolle du har når.
 • NB: Sett deg godt inn i spillet på forhånd, siden opplegget er så omfattende så kan det skjære seg hvis kursleder ikke er godt nok forberedt.

# Hvordan gjør du det:

 1. Del inn konfirmantene i lag på tre og tre (maks fire på hvert lag) og plasser alle lagene på gruppebord med god avstand fra hverandre. Del ut ett land fra lista med oversikt over landets ressurser til hvert lag. Hvert lag får 1 ark med malen til produktene med klar beskjed om at de ikke har lov til å klippe i dette arket. Del ut ressursene (ark, saks, passer, linjal o.l.) iht oversikten i excel-arket. Forklar konfirmantene at nå skal de forskjellige lagene være disse landene og de skal produsere produkter med de ressursene som de har tilgjengelig. Når de har produsert produkter så skal disse selges til Verdensbanken. Ikke nevn at kvaliteten på produktene også teller når de skal leveres inn i banken (f.eks en runding som ikke er rund nok blir ikke godkjent). Kun produkter som er helt like malen kan bli kjøpt av Verdensbanken. Verdien på de forskjellige produktene står på malen.
 2. Forklar at Verdensbanken har absolutt makt. Dersom landene skal selge noe til Verdensbanken så må de stille seg i kø. Kun èn fra hvert lag kan gå til banken.  (Dersom de bryter denne regelen så kan du bruke kollektiv straff på laget.) Lagene kan gjerne ta ut penger fra sin konto i banken underveis, men si klart fra at man ved spillets slutt kun får godkjent det som står på kontoen i Verdensbanken.
 3. Etterhvert som lagene selger sine produkter til Verdensbanken er det lurt om kassereren skriver på godkjente produkter hvilket land de er fra, det gjør det lettere å summere etterpå. Ved henvendelse til banken skal representanten fra laget si hvilket land de er fra, ikke noe mer, ingen diskusjoner eller prat med Verdensbanken.

# Tips!

Det er mulig å justere opp og ned antallet deltakere med antall land, da må det lages noen nye land.