Hopp til hovedinnhold

Verdirangering

Konfirmantene blir enige om hva de ikke kan leve uten.

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  5-20 min
 • 5-25+ deltakere
 • Litt forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Lett faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

Konfirmantene tenker over hva som er viktig for dem, og knytter det til verdier

# Du trenger

En liste (se vedlegg) per konfirmant (merk at det er 4 lister per ark)

# Slik gjør du

 1. Gi konfirmantene ark med listen med de 10 tingene. Be dem om å velge 5 av de 10 tingene som de vil beholde. Dette gjør de individuelt. De tingene de velger bort, vil de ikke lengre ha eller få resten av livet.
 2. Sett konfirmantene i par. De to må bli enige om hvilke 5 ting de vil beholde.
 3. Slå sammen par til grupper. Gruppa må bli enige om 5 ting de vil beholde.
 4. Gruppa må rangere de 5 tingene fra 1 til 5 etter hvilken de helst vil beholde.

Snakk sammen etterpå om hva vi mennesker legger vekt på at er viktig i livet eller bryr oss om. Ofte er det vi bryr oss om i samsvar med verdiene våre. F.eks. kan man mene at alle mennesker er like mye verdt. Da bryr man seg kanskje om likestilling. Man kan mene at det er riktig å bry seg om andre mennesker og ta vare på de vi er glade i, og da blir det viktig å beholde familie og venner. Hvis vi mener at et samfunn som er bygget på kunnskap er et godt samfunn, så blir det kanskje viktig at alle som vil kan få en utdanning.