Hopp til hovedinnhold

Voyager

Konfirmantene velger ut hva de tenker kan representere jorda og menneskeheten

Detaljer

 • 📖
 • 🕙
  20-40 min
 • 5-25 deltakere
 • Mye forberedelser
 • Lavt tempo
 • Ingen bevegelse
 • 📕
  Middels faglig tyngde

Materiell og hjelpemidler

Mål

 • Reflektere over eksistens og menneskeheten
 • Konfirmantene tenker over hva som representerer menneskeheten og hva mennesker har til felles. 

# Du trenger

 • Ark
 • Penner
 • PC og skjerm med lyd

# Forberedelse 

 1. Les deg opp på Voyager, og spesielt om plaketten som ble sendt med. Ikke si noe om det til konfirmantene i forkant. https://no.wikipedia.org/wiki/Voyagerprogrammet
 2. Skriv ut vedlagte bilder (plaketten og gullplata), dersom du ikke har mulighet til å vise disse på skjerm

NB: Ikke si noe om dette til konfirmantene på forhånd

# Slik gjør du

 1. Sett på denne spillelista: https://open.spotify.com/album/1DPVwnfFe2VdRCPXKzou6q?si=fMrEdn4STdCmIVpMxvPedw https://www.youtube.com/watch?v=GcwPMeqS97Y&list=PL4D51474AB7BE5595(Det er spillelista som faktisk er på gullplata på bildet, som de valgte å sende med for å representere menneskeheten, men ikke si noe om det. Den er litt rar, men bare la den gå i bakgrunnen. Du kan skippe litt i den mens konfirmantene holder på)
 2. Hold en kort intro for konfirmantene: "Hva er mennesket? I humanismen tenker vi at mennesker i likeverdig, frittenkende og ansvarlig for egne handlinger og liv. Jorda er vårt hjem, som vi har fått i oppgave å passe på og holde  orden. Hvordan synes dere det går?" Snakk litt om det 
 3. Fortell at dere nå skal sende opp en romsonde i verdensrommet. På den skal det være med informasjon om jorda og menneskeheten. Dere har fått i oppdrag fra den europeiske romorganisasjonen (ESA) om å lage en presentasjojn som skal være med denne sonden. Hvis noen aliens finner sonden drivende rundt i verdensrommet, skal de se presentasjonen og skjønne hvem som sendte den, altså menneskeheten, og at den kommer fra hjemmet vårt, jorda.
 4. Be konfirmantene, en og en - hver for seg, skrive ned ti forslag til hva de syns bør være med. Det kan være bilder, musikk, tekst, tegning, kunst, film, ting osv. De får 2-3 minutter til dette. 
 5. Del konfirmantene inn i grupper på 3. Nå skal de sette sammen en presentasjon som inneholder følgende (del ut liste/vis på tavla): 
 • En låt fra alle på gruppa 
 • Et bilde fra alle på gruppa 
 • En tegning fra alle på gruppa 
 • En ting/gjenstand fra alle på gruppa 
 •  En film som dere blir enige om 

NB: De trenger ikke finne bildene og videoene til presentasjonen. Det holder å fortelle om dem. De trenger heller ikke være veldig konkrete, det kan være f.eks. “Jeg vil ha med et bilde av en hund”. Men de har også lov å finne fram konkrete ting.

Forklar at alt de sender med skal representere menneskeheten.  Vi går ut ifra at aliens er på vårt nivå eller høyere mtp. intelligens, og at de har samme sanser (syn, hørsel osv.) som oss. Forklar at de etterpå skal de presentere for de andre. De får ca. 10 minutter på å lage lista

 1. La alle gruppene presentere. Her kan kursleder velge om man vil at de skal utdype valgene sine og hvordan de representerer menneskeheten. 
 2. Når alle har presentert diskuterer i plenum: Er det lurt å sende denne informasjonen ut i rommet? Er det noen ulemper? Vil det gi et riktig bilde av menneskeheten? Går det an å lage en presentasjon som reppresenterer hele menneskeheten? 
 3.  Avslutning: Fortell at vi faktisk har gjort dette. Fortell om Voyager, vis gjerne bilder og lydklipp fra det som ble sendt på gullplatene, spill hilsen på språk. Spør igjen om de synes det var lurt?