Hopp til hovedinnhold

Forslag til rekkefølge og disponering av kurskvelder

Som kursleder står du rimelig fritt til å legge opp ditt kurs, så lenge opplegget bidrar til å nå målsetninga, og du dekker de fem obligatoriske kjernetemaene. Under finner du et forslag til hvordan du kan sette opp ditt konfirmasjonskurs. 

# Forslag til rekkefølge og disponering av dine kurskvelder

Som kursleder står du rimelig fritt til å legge opp ditt kurs, så lenge opplegget bidrar til å nå målsetninga, og du dekker de fem obligatoriske kjernetemaene. Men under finner du et forslag til hvordan du kan sette opp ditt konfirmasjonskurs.

Mange steder forsøker kursledere å samkjøre seg, slik at kursplanene ser rimelig like ut. Dette er lurt, slik at folk som går på parallelle kurs får følelsen av å i stor grad ha vært med på det samme. Det er også sterkt anbefalt at kursledere på samme konfirmasjonsleir, samkjører sine kursplaner. Å samkjøre kursplaner handler om å ha de samme temaene på de samme dagene, ikke å nødvendigvis gjøre akkurat de samme øvelsene og det samme opplegget.

Dersom du er en del av ei slik samkjøring skal du følge den kursplanen, ikke denne. Når det er sagt, er disse forslaga ypperlige å bruke for din lokale samkjøring.

 Alle kurs starter med å bli kjent. Deretter kan det passe fint å gå videre til temaene identitet og kritisk tenkning. Temaet identitet passer fint å ta tidlig i kurset da flere aktiviteter tar som utgangspunkt at konfirmantene ikke kjenner hverandre godt. Flere av aktivitetene passer også fint for å bli bedre kjent med hverandre.

Ellers er temaene lagt opp i stor grad etter «vanskelighetsgrad», der etikk kanskje er det «tyngste» temaet vårt (det er lov å være uenig i dette, og VELDIG lov å gjøre det lettbeint.

Tema livssyn og humanisme kommer til slutt og oppsummerer kurset ettersom man kan si at alle temaene man har vært gjennom også er en del av humanismen. På denne måten blir temaet lettere håndgripelig for konfirmantene.

# Gå fra det konkrete til det abstrakte

Denne rekkefølgen er ganske ulik den vi har anbefalt tidligere. Mange av dere nok vant til å ta “hovedtemaet” livssyn og humanisme i starten. Vi har erfart og gjort en vurdering av at forståelsen for temaet humanisme blir best dersom man gjør som beskrevet under.

# Forslag til kursplaner

Kveldskurs

Kveld 1: Bli kjent
Kveld 2: Identitet
Kveld 3: Kritisk tenkning
Kveld 4: Menneskerettigheter
Kveld 5: Menneskerettigheter
Kveld 6: Etikk
Kveld 7: Etikk
Kveld 8: Livssyn og humanisme
Kveld 9: Livssyn og humanisme
Kveld 10: Oppsummering og avslutning

Helge-/feriekurs

(altså 4 dager a/5 timer)

Dag 1 – før lønsj :     Bli kjent
Dag 1 – etter lønsj:   Identitet
Dag 2 – før lønsj:      Kritisk tenkning
Dag 2 – etter lønsj:   Menneskerettigheter
Dag 3 – før lønsj:      Etikk
Dag 3 – etter lønsj:   Livssyn og humanisme
Dag 4 – før lønsj:      Livssyn og humanisme
Dag 4 – etter lønsj:   Oppsummering og avslutning

# Leirkurs

(her lagt opp med fem dager, inkludert ankomst- og avreisedag. Her er det snakk om disponering av kurstida i kursgruppene på leir. En konfirmasjonsleir vil gjerne i tillegg omfatte andre typer kurstid, for eksempel valgfrie temabolker eller kulturelle verksteder på tvers av gruppene)

Dag 1 – ankomstdagen:       Bli kjent
Dag 2:                                   Identitet og Etikk
Dag 3:                                   Menneskerettigheter og kritisk tenkning
Dag 4:                                   Livssyn og humanisme  
Dag 5 – avreisedagen:         Oppsummering og avslutning