Hopp til hovedinnhold

Hvordan håndtere ulike konfirmanter

Noen ganger vil du møte konfirmanter som kan være vanskelige å håndtere på kurset eller som skaper et krevende kursmiljø.

# Hvordan håndtere ulike konfirmanter

Her tenker vi ikke på ungdommer som bare oppfører seg som ungdommer. Som tester grenser og meninger eller som prøver å være kule på kurs. Her er det snakk om konfirmanter som ødelegger for gjennomføring av kurset eller miljøet i gruppa, eller som selv har utfordringer med å delta på kurset.

Det er spesielt tre typer konfirmanter som vil trenge spesiell oppmerksomhet fra deg som kursleder. Dette er konfirmanter som kan være utagerende, provoserende eller engstelige. Å kunne håndtere eller tilrettelegge for disse konfirmantene på en god måte er avgjørende for å skape et trygt og produktivt kursmiljø.

Uansett hvem du møter på ditt kurs, skal du alltid prøve å skape et trygt miljø med rom for alle slags konfirmanter og et mangfold av ulike meninger.

# Utagerende og provoserende konfirmanter

Med utagerende konfirmanter menes de som har en tendens til å vise uønsket og impulsiv atferd, som å være støyende eller aggressiv. Provoserende konfirmanter er de som tester grenser for hva som er greit å si eller mene, eller som prøver å utfordre deg som kursleder.

I møte med denne typen konfirmanter kan du tjene på å vise tålmodighet og forståelse.

Sett tydelige grenser for hva som er akseptabel oppførsel og ikke på ditt kurs. Vær åpen om hva som er dine forventninger til konfirmantene. En del av konfirmasjonen er jo også å vise at man er moden nok til å kunne delta på og gjennomføre kurset.

Unngå kjefting. Dette er slitsomt for deg og det fører mest sannsynlig bare til dårlig stemning på kurset og ikke bedre oppførsel hos konfirmanten. Det er viktig at du ikke lar deg selv bli revet med, men at du viser at det er du som er den voksne og modne og at du har kontroll. Ros eller belønning for ønsket atferd kan være en mer effektiv og hyggelig måte å motivere konfirmantene til akseptabel oppførsel på kurset.

# Provoserende konfirmanter

Igjen er det viktig at du viser at du er voksen og har kontroll. Ikke la deg provosere. Dette er jo hele poenget og konfirmanten oppnår målet sitt om du lar deg rive med.

Bruk heller forsøk på provokasjon til å skape debatt eller diskusjon. Her må du selvfølgelig se an situasjonen og om dette er passende. Ofte vil medkonfirmanter la seg rive med om de blir provoserte av påstander eller kommentarer. Kanskje kan dette være en god kilde til å diskutere engasjerende teamer. Les mer om hvordan du kan skape gode diskusjoner her.

Men et sted går selvfølgelig grensen og det er viktig at du er tydelig på hvor denne går på ditt kurs.

# Engstelige konfirmanter

Engstelige konfirmanter er de som kan være tilbaketrukket under kurset eller som er redde for å møte opp på kurset.

Dersom du allerede før kursstart vet om en konfirmant som vil ha utfordringer med å delta på kurset er det noen ting du kan gjøre i forkant av kursstart. Ta kontakt med foresatte og konfirmanten å hør hva som kan gjøre det enklere for konfirmanten å møte opp og delta. For noen kan det hjelpe om man kan møte opp litt tidligere enn resten av gruppa og finne sin plass. Dere kan avtale hva du eller konfirmanten skal gjøre dersom det blir for vanskelig å være på kurset. Kanskje holder det at konfirmanten kan ta en pause. Eller kanskje må konfirmanten få dra hjem. For noen kan det være trygt om foresatt venter i nærheten, men ikke slik at de merkes på kurset eller av andre konfirmanter. Konfirmanten bør vite at det finnes en utvei dersom det blir for mye. Dere finner sammen ut av hva som passer konfirmanten best.

Vær oppmerksom på konfirmanten underveis i kurset. Gi rom og skap toleranse for ulikheter. Vis at du er der for konfirmantene, at du er voksen og trygg og at det er trygt for alle å være på ditt kurs.

Dersom du ser underveis i kurset at det er en konfirmant som opplever ubehag eller er engstelig, tar du kontakt med konfirmanten for å høre hvordan de har det. Du kan på samme måte avtale med dem hvordan de vil ha det på kurset. Dersom du ser verdien av det og det er et ønske fra konfirmanten kan du også ta kontakt med foresatte.

Håndtering av ulike typer konfirmanter kan være en utfordrende oppgave, men med riktig tilnærming, forståelse og støtte, kan du bidra til å skape et inkluderende og støttende miljø blant konfirmantene. Ved å oppmuntre til respekt, empati og samarbeid, kan du bidra til å fremme trivsel på kurset.