Hopp til hovedinnhold

Hvordan skape gode diskusjoner

En viktig del av rollen som kursleder er å legge til rette for gode diskusjoner mellom konfirmantene.

Det er gjennom diskusjoner med hverandre at konfirmantene får utforske sine egne og andres meninger.

I noen grupper vil diskusjoner oppstå og gå av seg selv, mens i andre grupper må du som kursleder skape diskusjonene. Hvordan du går frem avhenger av konfirmantgruppa og dette vil bli enklere etter hvert som du blir bedre kjent med konfirmantene og dynamikken i akkurat din gruppe. Prøv deg frem. I noen grupper kan det passe best å la konfirmantene starte med individuell refleksjon før de diskuterer i grupper eller plenum. Mens det i andre grupper fungerer fint med plenumsdiskusjoner.

Det beste utgangspunktet for en engasjerende diskusjon er temaer konfirmantene selv synes er interessante og spennende. Diskusjonen blir mer engasjerende når den oppleves relevant for konfirmantene og deres hverdag. Vær nysgjerrig og utforsk hva som engasjerer din gruppe. Kanskje er det noe spesielt som skjer på skolen, i nyhetsbildet eller lignende som opptar dem akkurat nå.

# Still åpne spørsmål

For å oppmuntre til dypere refleksjoner og få frem flere ulike perspektiver er det viktig at du stiller åpne spørsmål. Unngå ledende spørsmål som kan styre diskusjonen i en bestemt retning. Konfirmantene gjennomskuer det hvis du på forhånd har et ønske for hvordan diskusjonen skal være og hvor den skal ende opp. Hvis konfirmantene oppfatter at du er ute etter et bestemt svar eller sitter på en fasit er terskelen for å delta i diskusjonen mye høyere. I noen tilfeller vil konfirmantene også endre adferd og si det de tror du vil høre og ikke det de faktisk mener.

En god diskusjon klarer også å få frem konfirmantenes forskjellige synspunkter. Det er viktig at du legger til rette for at alle stemmer blir hørt og respektert av alle, selv om det er uenigheter blant konfirmantene eller du selv er uenig. Du skal ikke tillate personlige angrep eller stygge kommentarer, men heller fremheve verdien av å lytte til andres synspunkter. Prøv å skape en atmosfære der det er trygt og ønskelig med uenigheter. Gå foran som et godt eksempel dersom konfirmanter fremmer meninger du eller andre konfirmanter ikke er enige i. Utforsk påstanden og prøv å bygge videre på dette for å få frem ulike meninger.

# Når noen dominerer

For å unngå at noen få konfirmanter dominerer samtalen mens andre forblir stille, kan kursledere innføre strategier som aktivt å invitere de mer stille konfirmantene til å dele sine tanker med spørsmål som "Hva tenker du om dette, [navn]?" Vær forsiktig med å ikke presse noen til å delta hvis de er ukomfortable. Gruppearbeid, hvor mindre grupper diskuterer og deretter presenterer for klassen, kan også være effektivt. Vær oppmerksom på kroppsspråk og anerkjenn alle innspill for å skape en inkluderende atmosfære hvor alle føler seg verdsatt.

# Når diskusjonen sporer av

Dersom diskusjonen sporer av, er det ingen grunn til panikk. Se an retningen diskusjonen tar. Så lenge konfirmanten engasjerer seg og har utbytte av diskusjonen må du gjerne la diskusjonen gå før du samler fokus igjen og går tilbake til utgangspunktet.

# Avsluttende diskusjon

Mange av aktivitetene oppfordrer til en avsluttende diskusjon eller refleksjon. Det kan ofte være fint med en oppsummerende diskusjon eller refleksjon, men dette er ikke alltid nødvendig. Mange øvelser står også fint alene. Selv om det ikke oppstår diskusjoner spontant, vil konfirmantene ha tanker eller følelser knyttet til aktiviteten som de vil reflektere over, mer eller mindre bevisst. Det kan være like fint å la konfirmantene kjenne på dette for seg selv. Avslutt aktiviteten med å la konfirmantene ta pause. Kanskje oppstår diskusjonen i pausen når dette har fått synke.