Hopp til hovedinnhold

Tilrettelagt kurs - Veileder

Nyttig informasjon om tilrettelagt konfirmasjonskurs; oppsett, gjennomføring, pedagogiske tips med mer

# Hva innebærer tilrettelagt kurs

Tilrettelagt konfirmasjonskurs gir mulighet for at andre grupper konfirmanter kan konfirmere seg på en likeverdig måte. Følgelig er det svært viktig at du som skal ha dette kurset setter deg godt inn i tankegangen bak og metodene for denne kursvarianten, slik at du kan tilrettelegge kurset (og seremonien) på en inkluderende måte, som igjen vil gi konfirmantene en positiv opplevelse og en følelse av mestring.

# Kursledere

Det anbefales på det sterkeste at kursledere har erfaring med konfirmasjonskurs fra før, og/eller er spesialpedagog eller har tilsvarende kompetanse. Dersom det er første gang du holder denne typen kurs, vil du bli kobla på en veileder som har erfaring fra dette. Det er veldig viktig at du bruker denne veilederen.

# Om konfirmantgruppa

Hvert kurs har cirka 6 konfirmanter med ulike behov, og 2 kursledere som er ansvarlige for gruppa. Konfirmantene vil ha ulikt utgangspunkt. Noen kan ha vansker med skriving, mens andre behersker skriving og lesing godt. Noen kan være sjenerte og usikre i sosiale situasjoner, mens andre kan være pratsomme. Noen kan trenge å ha foresatte til stede, mens andre er mer selvstendige og kommer på kurset aleine. Enkelte har fysiomotoriske utfordringer som kan være begrensende, og dette må du tilrettelegge for og tenke gjennom når du planlegger ditt kurs.

Vi oppfordrer til å ha en samlet gruppe, men hvis forskjellene er for store, kan gruppen deles i to. Da kan én time brukes til diskusjoner og drøfting med de som kan gjennomføre dette, mens en mer forenklet versjon av øvelsene brukes for de som har utfordringer med språk eller forståelse.

# Om kurskveldene

Det er 5 kurskvelder som varer 2 timer, inkludert pauser. Som kursleder kan du tilpasse kveldene etter konfirmantenes behov. For eksempel kan du sette inn to pauser mellom øvelsene, eller avslutte kurset litt tidligere hvis 2 timer blir for slitsomt for konfirmantene.

Det er viktig at kursledere samarbeider godt og sørger for at alle konfirmantene føler seg inkludert. Forståelsesnivået kan variere stort blant konfirmantene. Det kan underveis være behov for å dele gruppen i to. Hvor den ene kurslederen forenkler oppgavene for de som trenger det, mens den andre kurslederen fortsetter med det opprinnelige opplegget. Forenkling kan være spørsmål som "Hvilke farger vil du bruke?" eller "Skal vi skrive dette eller det?" Kurslederne skal skrive for konfirmantene som ikke kan skrive selv.

# Forarbeid før kurset starter

Ingen kursgrupper er like, og forskjellene kan være større ved tilrettelagte kurs. Derfor er det ekstra viktig å kartlegge kursgruppen på forhånd, slik at du kan være godt forberedt til første kurskveld.

I forkant av kurset må ha snakka med foresatte til alle konfirmantene om hvordan du bør tilrettelegge og hva du må huske på i forbindelse med hver enkelt konfirmant.

Vi anbefaler å ringe foresatte i god tid før kurset, både for å informere om kurset og for å spørre om behov den enkelte konfirmant har i forhold til å delta på kurset. Du kan for eksempel spørre foresatte om:

 • Hvor selvstendig konfirmanten er. Trenger de at foresatte er med i kurslokalet?
 • Om konfirmanten kjenner kurslokalet eller noen andre konfirmanter i gruppen fra før.
 • Om det er spesielle ting man bør unngå å gjøre eller si.
 • Om konfirmanten har spesielle interesser som kan være nyttige å vite om.
 • Om konfirmanten klarer å ha 2 timers kurs, og hvor lange pauser de trenger.
 • Motoriske utfordringer. For eksempel kan ungdommen klippe med saks og skrive.
 • Språk. Muntlig og skriftlig.
 • Hvor sjølstendig er konfirmanten med tanke på hygiene, toalettbesøk og lignende
 • Hvilke behov har ungdommen for å føle seg trygg?

Det er også viktig at kurslederne møtes minst én gang før kurset starter. Godt kjennskap mellom kurslederne skaper trygghet og gjør det lettere å fordele ansvar underveis i kurset. Ta også gjerne kontakt med kursledere som har erfaring med slike kurs fra tidligere. De kan være en nyttig mentor og støttespiller underveis.

# Første kurskveld

Det er viktig at kurslederne er i kurslokalet før konfirmantene kommer, og gjør klart rommet. Plasser navnelapper på sitteplassene basert på informasjon fra foresatte, slik at for eksempel to pratsomme konfirmanter ikke plasseres ved siden av hverandre.

Møt konfirmantene med et genuint smil og en varm hilsen. Det er viktig at de føler seg trygge på dere kursledere.

Start med å presentere deg og fortelle litt om deg sjøl (vær personlig, ikke privat). Deretter kan du spørre konfirmantene hvorfor de er der, og forklare hva konfirmasjon er. For eksempel det å bli mer sjølstendig, bli kjent med egen identitet, større forståelse for verden rundt seg og hva er det egentlig å være en ungdom.

Be konfirmantene ta med en ting de liker hjemmefra til første kveld. De kan snakke om tingene sine som en oppvarmingsaktivitet. Den første kvelden vil også være en observasjon og kartlegging av hvilket nivå øvelsene bør ligge på. Vær forberedt på å tilpasse øvelsene etter behov. Se nedenfor for eksempel øvelser.

Vis gjerne en kortfilm og bruk musikk og dans underveis for å variere aktivitetene. (forslag til kortfilm:

 

Forslag til musikk : Tenke sjæl av Trond Viggo Torgersen, Optimist av Jan Teigen, This is me av Keala Settle, Mamma mia av Abba + sanger ungdommene velger selv. For eksempel sin favorittlåt.)

# Generalprøve

Seremonidagen er spennende, men kan også være skummelt for konfirmantene og kanskje spesielt for disse ungdommene. Noen kan klare seg fint med litt hjelp, noen trenger kanskje en foresatt med på scenen, og noen ønsker kanskje ikke å stå på scenen i det hele tatt.

For å forberede konfirmantene best mulig, bør dere begynne å øve på seremonidagen lenge før sjølve seremonien. Allerede første kveld kan dere varme opp konfirmantene med følgende fremgangsmåte:

 • Forklar at de skal konfirmeres og spør hva som er spennende med det, som seremonidagen, festen, gavene, kake ol.
 • Forklar at det er vanlig og helt ok å være nervøs, og at alle konfirmantene er nervøse.
 • La konfirmantene øve på å bli ropt opp og motta kursbeviset (seremoni-lek på kurslokalet). Bruk navnelappen som «kursbevis». Øv på å håndhilse etter at de mottar beviset og si takk når kurslederen har sagt gratulerer. De vil føle seg mer komfortable etter et par gjennomganger.

På siste kurskveld, eller en annen passende dag, arranger en generalprøve i seremonilokalet. Ta kontakt med seremoniansvarlig i god tid og informer foresatte om dette. Da er både kurslederne, alle konfirmantene med en foresatt og seremoniansvarlig til stede i lokalet. Kartlegg hvilke behov konfirmantene har, som for eksempel rullestolplassering eller behov for å sitte ytterst for raskt å kunne forlate lokalet osv.  Denne dagen bruker dere til å øve på hvor konfirmantene skal sitte (faste plasser), hvor de skal gå for å komme opp må scenen og motta kursbevis og rose. Avtal med seremoniansvarlig om hvor de foresatte skal sitte på selve seremonidagen. Det kan være godt for konfirmantene og de foresatte at de sitter på raden bak konfirmantene.

Hvis noen ikke føler seg komfortable med å stå på scenen, kan kurslederne gå ned til dem når navnet deres blir ropt opp og gi kursbeviset og blomsten der de sitter. Øv på dette også. Det er viktig å understreke at dette er helt greit, og at de er modige som møter opp. Målet er at konfirmantene skal være glade, komfortable og få gode minner fra dagen.