Hopp til hovedinnhold

Uakseptabel oppførsel på kurs

Hva er uakseptabel oppførsel på kurs og hvordan skal du som kursleder håndtere denne typen oppførsel?

Uakseptabel oppførsel på humanistisk konfirmasjonskurs:

 • All form for mobbing, plaging eller annen krenkende adferd retta mot andre konfirmanter eller kursleder
 • Alle former for rasistiske, sexistiske, homofobe, eller på andre måter hatefulle handlinger eller ytringer
 • All oppførsel som bevisst forstyrrer eller på annen måte saboterer kursopplegget (Dette må skilles fra «vanlig» støy. Mange 14-15åringer har problemer med å sitte stille og/eller vente på tur. De kan også ha dårlig impulskontroll. I de aller fleste konfirmasjonskurs vil det være avbrytelser, bråk, normalt tull og tøys og annet som kursleder må håndtere, uten at dette er noen krise. Dette er ikke det samme som når konfirmanter med vilje saboterer det du prøver å få til)

Kursleder skal:

 • Være hyggelig og blid, men samtidig tydelig og voksen.
 • Også kunne være myndig, og til og med streng dersom det er nødvendig
 • Tydeliggjøre forventninger til oppførsel på kurs
 • Informere om hva vi oppfatter som uakseptabel oppførsel og hvilke konsekvenser dette kan få
 • Si fra dersom regler på kurs brytes. For mindre brudd kan dette stort sett alltid gjøres på en hyggelig måte.
 • Sette foten tydelig ned ved alle former for uakseptabel oppførsel. Her er det lov (og av og til nødvendig) og være streng, så lenge du forholder deg rolig og saklig

Riktig «prosedyre» ved uakseptabel oppførsel:

 • Ved første tilfelle av uakseptabel oppførsel skal kursleder sette foten tydelig ned ovafor den/de det gjelder. Dette kan gjerne gjøres foran hele gruppa, særlig hvis den uakseptable oppførselen har gått ut over andre konfirmanter.
 • Dersom oppførselen ikke bedrer seg av dette, tar du den eller de konfirmantene det gjelder til side og snakker alvorlig til hen eller dem. Du informerer om at dersom de ikke skjerper seg, vil neste være å kontakte foresatte, og at konsekvensen kan bli at de ikke blir konfirmert; de blir utestengt fra resten av konfirmasjonskurset og får ikke delta på seremoni. «Det er ingen menneskerett å bli konfirmert via Human-Etisk Forbund».
 • Dersom det deretter ikke bedrer seg, tar du IKKE kontakt med foresatte, men med administrasjonen. Sammen med administrasjonen drøfter du veien videre. Det er eventuelt administrasjonen som tar kontakt med foresatte.
 • Det er også administrasjonen som avgjør, etter rådføring med deg, om oppførselen bør medføre umiddelbar utkasting, eller om konfirmanten skal «få en sjanse til».

NB: Denne gradvise framgangsmåten skal ikke brukes ved vold eller annen særlig krenkende oppførsel. Da skal administrasjonen og foresatte involveres umiddelbart.

I noen få ekstreme og heldigvis uhyre sjeldne tilfeller skal også politiet kontaktes. Her er regelen som følger: dersom du hadde observert denne oppførselen i en annen sammenheng og tenkt at du burde kontakte politiet, skal du også gjøre det på konfirmasjonskurs.