Hopp til hovedinnhold

Farger

Farger er en viktig del av Human-Etisk forbund sin identitet. Disse fargene skal brukes gjennomgående i all kommunikasjon for å skape et visuelt gjenkjennbart uttrykk på tvers av kanaler og flater. Profilfargene skal alltid gjengis med de fargeverdiene som er oppgitt her. 

Primærfarger

#F0F9FE
#004C97
#04254D
#FFF6F1
#004C97
#D14600
#FFFFFF
#F7F7F7
#0F0F14

Human-Etisk Forbund sine hovedfarger er Human blå og Human oransje, og to lyse gradienter av disse fargene. Den Blå fargen symboliserer indre ro og troverdighet, mens den oransje er den varme medmenneskelige fargen. I tillegg benytter vi hvit og sort. Digital oransj erstatter Human oransje på nettsiden og andre digitale flater pga. kontrastkrav i henhold til universell utforming.

Det finnes ulike fargekoder til ulike produksjonsmetoder. Skjerm: HEX# eller RGB. Trykk: CMYK og PMS.


Fargehierarki

Figuren over viser hvordan vi disponerer fargene i paletten. Det vil si at det overordnede inntrykket av Human-Etisk forbund først og fremst skal være lyst og lett med innslag av blå og oransje. Det er ikke definert noen strenge regler for fargebruk, men det er likevel definert noen hovedbruksområder for fargene:
Tematisk inndeling

Standard
Seremoni
Aktuelt

Human blå og gradient av denne

Benyttes som den viktigste primærfargen og er vår farge i logoen. Utover dette benyttes den til headinger og interaktive elementer digitalt. Den blå gradienten benyttes som bakgrunnsfarger på temaer som favner vår politiske side, nyheter og informative saker.  Der vi skal være informative og konkrete.

Human oransje og gradient av denne

Oransje er vår fokus farge og kontrast til det blå. Denne fargen benyttes til detaljer i illustrasjoner, og fokuselementer digitalt. Den oransje gradienten benyttes som bakgrunnsfarger på informasjonsmateriell som omfavner våre seremonier, eller de nære og personlige sakene. Der vi skal være varme og nære.

Hvit

Det er kun i enkelte tilfeller vi benytter fargede bakgrunner og flater, ellers så benytter vi primært hvit som bakgrunnsfarge. 

Sort

Sort benyttes primært til tekst og strek i illustrasjoner.
Primære fargetemaer

Når kommunikasjonen er permanent eller formell, og når HEF må være lett gjenkjennelig som avsender

Det oransje fargetemaet benyttes på informasjonsmateriell som omfavner våre seremonier, eller de nære og personlige sakene.
Det blå temaet benyttes på informasjonsmateriell med temaer som favner vår politiske side, nyheter og informative saker. Der vi skal være informative og konkrete.
Fargetema 3 – Et nøytralt fargetema med .....
Fargetema 4 – Uavhengig av tema brukes denne når det er noe som virkelig krever oppmerksomhet! Tenk på det som en slags “krisebanner”, eller “breaking news” på forsiden av en avis.

Sekundære fargetemaer

Når kommunikasjonen er uformell og midlertidig, f.eks. markedsføring av et arrangement eller en inspirerende kampanje eller some-post