Hopp til hovedinnhold

Logo

Logoen vår består av navnetrekket vårt og humanistsymbolet, "happy human". Hvordan vi bruker logoen vår når vi lager noe er viktig for å sikre at den synes og at det er tydelig at vi er avsender.

# Hovedlogoen vår

Hovedlogoen skal primært benyttes i blå på lyse bakgrunner.
På mørke bakgrunner benyttes logoen i negativ (hvit).
På trykksaker hvor antall farger begrenser muligheten for å trykke med farger, benyttes logoen i mono (sort).# Luft (frisone) rundt logoen

Det er viktig at logoen til Human-Etisk Forbund til enhver tid har nok rom rundt seg slik at den kommer godt frem uten å konkurrere med andre elementer.

Frisonen er den minste avstanden til neste element, og defineres ut i fra bredden på minst 2 humanistsymbol i gjeldende logostørrelse. Eksemplene under viser derfor den minste tillatte avstanden fra logoen til ethvert annet element – eksempelvis typografi, bilder, grafiske elementer eller kanten av formatet logoen plasseres i.


# Størrelse på logoen

For å påse at en Human-Etisk Forbund-logo alltid gjengis med optimal lesbarhet, er absolutte minstemål på høyden av symbolet: 1 cm.# Fargebruk av logoen

Sørg alltid for tilstrekkelig kontrast til bakgrunnsfargen navnetrekket står på. Navnet skal være tydelig og godt lesbart. Navnet skal være tydelig og godt lesbart. 
Logoen brukes i blå på lys bakgrunn og hvit på mørk bakgrunn.# Logoen på andre språk

Engelsk hovedlogo
Samisk hovedlogo# Logoen med samarbeidspartner

Eksempelet under viser hvordan logoer til samarbeidspartnere plasseres i forhold til Human-Etisk Forbund sin logo. Det skal alltid være plass tilsvarende to happy humans i mellom vår logo og partnerlogoen.

Enkeltstående partnerlogoer skal skaleres vertikalt til navnetrekket vårt.
"I samarbeid med" kan også benyttes over partnerlogo.# Humanistsymbolet

Symbolet kan benyttes alene der det ikke er plass eller relevant med hele logoen. Som feks. på sosiale medierPå en print-flate plasseres logo som hovedregel nede til venstre
I de tilfellene man bruker logo-symbolet på en sosiale medier-post, plasseres den nederst til enten venstre eller høyre, avhengig av hvilke andre elementer flaten inneholder.# Hvordan vi ikke bruker logoen

Eksemplene under viser forskjellige måter logoen til Human-Etisk Forbund aldri skal gjengis på.

Ikke bruk andre farger på logoen enn blå på lys bakgrunn eller hvit på mørk bakgrunn.
Logoen skal aldri strekkes, men skaleres proporsjonalt. Logoen skal heller ikke roteres.
Ikke bruk skygge eller andre effekter på logoen.
Ikke gjengi logoen uten humanistsymbolet.
Logoen skal ikke brukes transparent, men i full styrke i enten blå eller hvit.
Sørg for god nok kontrast om logoen skal brukes på foto.