Hopp til hovedinnhold

Typografi

Typografi er et viktig visuelt virkemiddel i Human-Etisk Forbund sin visuelle identitet. Det typografiske uttrykket bidrar til god gjenkjennelighet og valg av fonter er gjort på bakgrunn av behovet for tydelig og god kommunikasjon i de ulike settingene vi er tilstede i.

Våre fonter og fontbruk

I Human-Etisk Forbund har vil flere roller – og primært to sentrale roller som er motsetninger. I media og mye av kommunikasjonen utad om oss og våre hjertesaker skal vi være tydelige, direkte og tilstede i samfunnet. Mens i andre sammenhenger når vi snakker om de store livshendelsene og seremoniene skal vi være høytidelige og verdige.

Derfor benytter vi to ulike fonter, slik at vi endrer toneleiet og fonten til hvilken anledning vi er tilstede i. De to fontene er Söhne fra Klim Type Foundry og GT Alpina fra Grilli Type.

Det er ingen fasit, ikke noe rett eller galt, men dette er de grove trekkene for hvordan vi skiller mellom bruk av fontene:

Söhne er en sans-serif font. Den er valgt på bakgrunn av sin tydelighet og gode lesbarhet. Den er vår arbeidshest som benyttes til fakta ren informasjon og praktisk informasjon. En saklig og enkel font som er lett å lese og lett å bruke, men som likevel innehar en varme og personlighet. Vektene vi bruker i Söhne er Buch og Halbfett.
GT Alpina er en serif font. Den er valgt på bakgrunn av sitt varme og karakteristiske uttrykk, med myke runde former. Alpina er den menneskelige, varme fonten som primært benyttes når vi snakker om seremonier og temaer rundt medmenneskelighet. Fonten har også noen ikoner og tall som vi benytter aktivt på nettsiden. I GT Alpina benytter vi GT Alpina Medium og Alpina Medium kursiv.

Eksempler på bruk

Det er viktig å ivareta et konsekvent typografisk uttrykk på alle flater for å skape et gjenkjennelig og helhetlig inntrykk. Her er noen retningslinjer vi jobber ut i fra:

– Typografisk hierarki gjør det lettere for leseren å skanne og finne riktig informasjon. Kontraster i vekt og størrelse skaper hierarki.

– Vi bruker luft og avstander aktivt, det gir god lesbarhet og et lettere uttrykk.

– Sitat settes i italic.

Plakat
Eksempel fra en artikkel om sermoni fra nettsiden
Instagram-poster
Nettside

Erstatningsfonter

Siden fontene våre ikke er Microsoft systemfonter, er Arial og Georgia valgt ut som sekundærfont og brukes de gangene det ikke er mulig å bruke Söhne og GT Alpina, som f.eks. i Word og e-post.

Kontakt khellesmark@gmail.com for tilgang til våre fonter.