Hopp til hovedinnhold

Typografi

Vi har to font-typer eller teksttyper i vår visuelle identitet, som vi bruker i ulike sammenhenger. De tydeliggjør at det vi som snakker og hva vi snakker om.

# Våre fonter og hvordan vi bruker dem

Vi bruker to ulike fonter, avhengig av konteksten vi kommuniserer i.

De to fontene er Söhne fra Klim Type Foundry og GT Alpina fra Grilli Type.

Her ser du eksempler på hvordan vi bruker de ulike fontene

Söhne er en sans-serif font. Den er valgt på bakgrunn av sin tydelighet og gode lesbarhet. Den er vår arbeidshest som benyttes til mengdetekst og overskrifter, ofte om fakta og mer praktisk informasjon. En saklig og enkel font som er lett å lese og lett å bruke, men som likevel innehar en varme og personlighet. Vektene vi bruker i Söhne er Buch og Halbfett.
GT Alpina er en serif font. Den er valgt på bakgrunn av sitt varme og karakteristiske uttrykk, med myke runde former. Alpina er den menneskelige, varme fonten som primært benyttes når vi snakker om seremonier og temaer rundt medmenneskelighet. Fonten har også noen ikoner og tall som vi benytter aktivt på nettsiden. I GT Alpina benytter vi GT Alpina Medium og Alpina Medium kursiv.

# Eksempler på bruk

Vi er opptatt av å ivareta et konsekvent typografisk uttrykk på alle flater for å skape et gjenkjennelig og helhetlig inntrykk. Her er noen huskeregler vi jobber ut i fra:
– Typografisk hierarki gjør innhold lettere å skanne for å finne riktig informasjon. Kontraster i vekt og størrelse skaper hierarki.
– Vi bruker luft og avstander aktivt, det gir god lesbarhet og et lettere uttrykk.

Eksempel på typografi-stiling av diverse type innhold
Eksempel på bruk av typografi på en plakat
Eksempel fra Instagram-poster
Nettside# Ikoner

Ikonene vi benytter i dag er hentet fra fonten GT Alpina. De benyttes i blått eller sort på lys bakgrunn og i hvitt på mørk bakgrunn.

Eksempler på ikoner fra fonten GT Alpina# Erstatningsfonter

Siden fontene våre ikke er Microsoft systemfonter, er Arial og Georgia valgt ut som sekundærfont og brukes dersom du ikke har tilgang til Söhne og GT Alpina, eller de gangene det ikke er mulig å bruke Söhne og GT Alpina.


# Tilgang til fonter og ikoner

Trenger du tilgang til fontene og ikonene våre kan du sende en mail til kommunikasjon@human.no.