Hopp til hovedinnhold

Nytt livssynsåpent seremonirom i Porsgrunn

Flere og flere ønsker å markere livets store overganger i tråd med eget livssyn. Det nyeste livssynsåpne seremonibygget åpnet i Porsgrunn i juni.

I dag har landets kommuner solid dekning med kirkebygg. Men seremonirom for alle er det lite av, spesielt utenfor de store byene.

Vi jobber politisk – både nasjonalt og lokalt – for å sikre alle innbyggere verdige seremonirom.

Sted for sted. Bygg for bygg.

# Et steg i riktig retning

Derfor jubler vi over åpningen av det livssynsåpne seremonibygget i Eidanger, i Porsgrunn kommune. Bygget skal blant annet brukes til begravelsesseremonier for alle trosretninger og for ikke-troende.

Leder i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen var til stede ved åpningen.

– Dette seremonibygget tror jeg absolutt kan være til inspirasjon for andre kommuner. Hit bør vi sende mange kommunepolitikere og gravferdsforvaltere, sier Lomsdalen.

Foto: Ario AS / Julie Hilmersen

Human-Etisk Forbund har bidratt i prosjektgruppen til bygget. Det har plass til ca. 300 mennesker. I tillegg har det en god løsning for oppbevaring av kister, levering av blomster og det er tilrettelagt for bruk av ulike symboler.

Nylig vant bygget gravferdsforeningens pris for beste livssynsåpne seremonirom.

Foto: Ario AS / Julie Hilmersen

# Hva er livssynsåpne seremonirom?

Livssynsåpne seremonirom er lokaler som kan brukes av alle, uavhengig av tro eller livssyn, til begravelser, bryllup, konfirmasjoner, minnemarkeringer og andre seremonier.

Rent praktisk er det en bygning som ikke har fastmonterte religiøse symboler, eller er del av et kirkebygg. Nøytral utforming og symboler som kan skiftes ut gjør at bygningen blir et seremonirom for alle!

# Hvordan jobber vi for flere livssynsåpne seremonirom?

Nasjonalt sender vi høringssvar til regjeringen og arbeider for få utfordringen på dagsorden.

Lokalt står våre medlemmer og frivillige skikkelig på for å starte samtalen med kommunen og kirken.

Dette er et langsiktig arbeid som vil ta tid. Vi gir oss ikke før alle i Norge har mulighet for å markere livets store milepæler i verdige omgivelser.