Hopp til hovedinnhold
Hopp til hovedinnhold

Borghild Ros studiefond

Hva er Borghild Ros studiefond?

Borghild Ros stipend på inntil 50.000 kroner deles hvert år ut til en eller flere søkere.

Human-Etisk Forbunds sentralstyre har i år vedtatt at stipendet for 2023 øremerkes innsatsområdet "Unge voksne".

Søknader som har fokus på innsats overfor og prosjekter knyttet til aldersgruppen 14-30 år vil bli vurdert.

Hva kan stipendet brukes til?

Stipendet kan brukes til studier, reise, utredningsarbeid og liknende. Stipendmottakeren forplikter seg til å holde kontakt med oss under arbeidet og redegjøre for bruken av stipendet innen utgangen av juni 2024.