Hopp til hovedinnhold

Borghild Ros studiefond

# Hva er Borghild Ros studiefond?

Borghild Ros stipend på inntil 50.000 kroner deles hvert år ut til en eller flere søkere.

Human-Etisk Forbunds sentralstyre har i år vedtatt at stipendet for 2023 øremerkes innsatsområdet "Unge voksne".

Søknader som har fokus på innsats overfor og prosjekter knyttet til aldersgruppen 14-30 år vil bli vurdert.

Hva kan stipendet brukes til?

Stipendet kan brukes til studier, reise, utredningsarbeid og liknende. Stipendmottakeren forplikter seg til å holde kontakt med oss under arbeidet og redegjøre for bruken av stipendet innen utgangen av juni 2024.