Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring for humanistisk navnefest

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan og på hvilket grunnlag Human-Etisk Forbund behandler personopplysninger i forbindelse med Humanistisk navnefest.

1. Behandlingsansvarlig
Generalsekretæren er behandlingsansvarlig for personopplysninger i Human-Etisk Forbund (heretter HEF).

2. Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysningene
Formålet med behandlingen av personopplysninger for Humanistisk navnefest er å tilby navnefestseremoni.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med påmelding til Humanistisk navnefest er personopplysningslovens §8 a

3. Oversikt over hvilke personopplysninger som behandles

De følgende personopplysninger behandles i Human-Etisk Forbund ved påmelding til Humanistisk navnefest (uthevede opplysninger er obligatoriske for å gjennomføre påmeldingsskjemaet, opplysninger i kursiv etterspørres ikke i alle lokallag):

HEF behandler i tillegg informasjon om hvilken seremoni navnebarnet er påmeldt, informasjon om innbetaling av navnefestsavgiften, samt eventuell informasjon som foresatte har skrevet i påmeldingsskjemaets kommentarfelt.

4. Hvor hentes opplysningene fra?
Informasjon om navnebarnet og foresatte registreres i påmeldingsskjemaet på www.human.no av den foresatte selv. I tillegg kan andre opplysninger som foresatte selv informerer om bli registrert på navnebarnets oppføring i vårt påmeldingssystem. Kommunikasjon med foresatte som foregår på e-post vil bli lagret i den enkelte mottakers epost-konto.

5. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Deltakelse på Humanistisk navnefest er frivillig. Opplysninger i påmeldingsskjemaet som er markert som obligatoriske må man gi fra seg for å kunne melde navnebarnet på Humanistisk navnefest.

6. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Dersom foresatt har gitt samtykke til det i påmeldingsskjemaet så kan navnebarnets navn utleveres til lokalaviser som trykker navn på navnebarn ifm seremonien.

Personopplysningene vil kun ellers deles med underleverandører som utfører oppgaver på vegne av HEF. Alle underleverandører er underlagt databehandleravtale med HEF.

7. Sletting og arkivering av opplysningene

Alle påmeldinger bevares iht Regnskapsloven i 5 år. HEF vil slette personopplysninger om navnebarna når vi ikke lengre er forpliktet til å oppbevare informasjon av rettslige hensyn.

Foresatte og navnebarn som melder seg av blir slettet dersom det ikke er rettslig grunnlag for å bevare informasjonen.

8. Registrertes rett til innsyn

Alle registrerte har rett til innsyn i hvilke opplysninger HEF behandler om den enkelte iflg Personopplysningsloven §18. Denne retten omfatter også krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. De registrerte foresatte har også rett til alle opplysninger om navnebarnet. Den registrerte kan få innsyn ved å kontakte HEFs personvernombud på personvern@human.no.

9. Sikring av opplysningene
Alle påmeldingsopplysninger lagres på sikre servere. Det er kun HEFs medarbeidere og HEFs databehandlere som har tilgang til opplysninger om de påmeldte.

10. Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om vår bruk av dine opplysninger kan du ta kontakt med Human-Etisk Forbund på 23 15 60 00 eller personvern@human.no.