Hopp til hovedinnhold

Forhåndspåmelding til konfirmasjon for medlemmer er åpen! Meld dere på her.

Personvernombud

Human-Etisk Forbund har valgt å engasjere Bull & Co Advokatfirma som vårt eksterne personvernombud.

Det å benytte seg av eksterne krefter for å ivareta ansvaret som personvernombud er noe den nye personopplysningsloven, herunder GDPR, åpner for. Bakgrunnen for at vi har valgt å benytte oss av ekstern kompetanse er at vi er helt avhengig av å ha tillit hos våre medlemmer og andre registrerte. Vårt tette samarbeid gir god informasjons- og kompetanseflyt mellom forbundet og Bull & Co Advokatfirma, og bidrar slik til å øke kunnskap om personvern i en liten organisasjon som vår.

Vi håper samarbeidet bidrar til et fortsatt fokus på en god personvern- og sikkerhetskultur i alle ledd, slik at våre medlemmer og andre registrerte kan føle seg trygge på at vi tar deres personvern på største alvor.

Rollen som personvernombud skal ivaretas av advokat Thale Cecilia Gautier Gjerdsbakk i Bull & Co Advokatfirma. Vårt personvernombud kan kontaktes ved å sende e-post til personvern@human.no.