Hopp til hovedinnhold

Taushetserklæring for bruk av Regional Medlemsservice (RMS)

Denne taushetserklæringen må alle som skal bruke Regional Medlemsservice (RMS) godta før de får tilgang til RMS.

Som tillitsvalg med tilgang til Regional Medlemsservice (RMS) vil du får tilgang til sensitive personopplysninger om medlemmer. Du har taushetsplikt for all informasjon du får fra RMS. 

Sensitive personopplysninger skal behandles med stor grad av konfidensialitet. Bare de som trenger opplysningene i kraft av verv eller arbeidsoppgaver skal få tilgang til dem – opplysningene skal ikke deles videre og skal oppbevares trygt. Du skal også passe på å ikke jobbe med disse opplysningene på offentlige steder, der andre kan se informasjon over skulderen din. Det vil ikke være anledning til å laste ned medlemslister.  

Medlemsstatus skal ikke diskuteres når utenforstående kan oppfatte hva som blir sagt. Dette gjelder også ved uformelle samtaler, for eksempel i pauser, under måltider eller i tilknytning til møter hvor utenforstående kan være til stede. 

Jeg forplikter meg til å overholde denne taushetserklæringen.  

Jeg er klar over at denne taushetsplikten vil gjelde også etter at mitt tillitsverv i organisasjonen er avsluttet.