Hopp til hovedinnhold

Øverland-foredraget

En foredragsserie for å fremme ytringsfrihet og retten til å ytre seg «til offentlig forargelse» uten å bli straffet for det. 

# Hva er Øverland-foredraget?

Øverland-foredraget er en foredragsserie som skal fremme ytringsfrihet og retten til å ytre seg «til offentlig forargelse» – uten å bli straffet for det.

For å hedre arven etter Arnulf Øverland vil Human-Etisk Forbund arrangere et foredrag til «offentlig forargelse» den 21. januar hvert år, fram til 2033.

# Hvem var Arnulf Øverland?

Poeten og forfatteren Arnulf Øverland har vært viktig for framveksten av de liberale, pluralistiske verdiene Human-Etisk Forbund jobber for i dag. Øverland var også en av medstifterne av Human-Etisk Forbund i 1956. 

Den 21. januar 1933 holdt Arnulf Øverland foredraget «Kristendommen, den tiende landeplage».

Foredraget førte til at Øverland ble tiltalt for brudd på blasfemiparagrafen. Øverland ble frikjent i den påfølgende rettssaken, og heldigvis er blasfemiparagrafen avskaffet i dag (selv om den levde helt fram til 2015).

# Dagens relevans

I dag er det utenkelig at noen i Norge skal straffeforfølges for ytringer av den typen Øverland kom med i 1933. Men i andre land står det dessverre ikke like bra til.

Fortsatt finnes det åtte land som har dødsstraff for blasfemi. Mange flere land straffer blasfemi på andre måter. 

I tillegg til mulig straffeforfølgelse, risikerer folk som ytrer seg «blasfemisk» å bli hetset, utstøtt, mishandlet eller til og med drept. Eksemplene er mange, også på det siste.

Drapet på den nederlandske filmskaperen Theo van Gogh (2004), terrorangrepet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo (2015) og drapet på Mashal Khan i Pakistan (2017), er bare tre hendelser i en lang rekke.  

Gjennom kampanjen End Blasphemy Laws, og Freedom of Thought Report jobber vi og den internasjonale humanistbevegelsen Humanists International mot blasfemilovgiver over hele verden.

Kampen for å avskaffe blasfemilover verden over, vil være sentral for oss så lenge slike lover finnes.