Hopp til hovedinnhold

Forum for tro og livssyn

Forum for tro og livssyn, Kristiansand (FTL) ble etablert med et interimsstyre i september 2007.

Formålet med forumet er blant annet å fremme "gjensidig forståelse og respekt mellom mennesker" og å arbeide for "trygghet og toleranse mellom tros- og livssynssamfunn i Kristiansand" 

Kristian Røssaak, organisasjonsrådgiver i Region sør representerer Human-Etisk Forbund i FTL. Forumet arrangerer jevnlig samlinger, alene eller i samarbeid med andre aktører som er åpne for alle interesserte.