Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt utvalg

Regionlagene i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud har nedsatt et Internasjonalt Utvalg (IU) for å jobbe med HEFs internasjonale strategi vedtatt på Landsstyremøtet 2022. Utvalget består av valgte representanter fra regionlagsstyrene og ledes av Camilla Holm Velle fra Vestfold. Utvalget skal arbeide med ulike internasjonale spørsmål, fremme humanistiske verdier og spre informasjon om humanister og sekulære verdier internasjonalt. Utvalget skal også arbeide for samarbeid, kompetanseutvikling og kapasitetsbygging med utvalgte humanistorganisasjoner i Europa og verden for øvrig. Utvalget vil arrangere ulike arrangementer, foredrag og happenings som vil bli kunngjort i aktivitetskalenderen (lenke)

Kontaktperson for Internasjonalt Utvalg (IU) er organisasjonsrådgiver Kristian Røssaak; kristian.rossaaak@human.no, telefon 96 00 47 49