Hopp til hovedinnhold

Innlandets humanistpris

Oppland og Hedmark regionlag utlyser med dette Innlandets humanistpris.

Prisen skal tildeles enkeltperson, gruppe eller organisasjon som bidrar til å fremme idealer uttrykt i Nordisk humanistmanifest 2016, og prinsipper i FNs menneskerettighetserklæring.

Tidligere år har vi delt ut prisen annet hvert år i en egen seremoni i forbindelse med regionalt humanistseminar på høsten. Denne prisen deles ut på Innlandets humanistseminar på Lillehammer den 21. til 22. oktober 2023.

Vi ber om forslag på kandidater med en kort begrunnelse innen 5. oktober 2023 til innlandet@human.no.

Tidligere års prisvinnere:
Ole Peder Kjeldstadli (2004)
Erling Segelstad (2006)
Dag Riise (2008)
Steinar Bryn (2010)
Ola Grønn Hagen (2012)
Ann-Mereth Nilsen (2014)
Steensveen Ressurssenter (2019)
LEVE - Landsforeningen for etterlatte etter selvmord (2022)

Statutter:
1. Human-Etisk Forbund, Hedmark og Oppland regionlags humanistpris utdeles til enkeltperson, gruppe eller organisasjon som bidrar til å fremme idealer uttrykt i Nordisk humanistmanifest 2016, og prinsipper i FNs menneskerettighetserklæring.
2. Prisen består av kr. 20 000 + diplom. 
3. Medlemmer av Human-Etisk Forbund, Oppland og Hedmark har forslagsrett overfor regionstyrene.
4. Innsendte forslag skal være regionkontorene i hende innen 5. oktober 2023.
5. De to regionstyrene fungerer som komite, herunder vurderer innsendte forslag på prismottakere og bestemmer hvem som skal motta prisen, samt innehar hovedansvaret for prisutdelingsseremonien.
6. Prisen deles ut dersom det er funnet en kandidat som tilfredsstiller kriteriene.