Hopp til hovedinnhold

Frivillig arbeid

Informasjonskatalog

  • De frivillige samtalepartnere våre er flotte medmennesker som – på frivillig basis – ønsker å stille opp for dem rundt seg. Gjennom å lytte og stille spørsmål kan de forhåpentligvis være gode å prate med. Vi ønsker å styrke tilbudet vårt, og tilbyr opplæring og veiledning.

  • Eldrebølgen er på vei innover oss, og stadig færre er med i kirken, så etterspørselen etter Humanistisk gravferd kommer til å øke i årene som kommer. Vi gjennomfører grundig opplæring og sertifisering av nye talere hver høst. Gravferdstalere får honorar for hvert oppdrag.

  • Humanistisk konfirmasjon er størst i byen, og vi trenger hvert år nye kursledere til å supplere den flotte staben vi har! Et kurs omfatter ordinært en kveld i uken i ti uker (januar-april), og alle kursledere får to helger med opplæring og tips til gjennomføringen. Alle medlemmer som liker å jobbe med ungdom kan søke! Kursledere får fast honorar for hvert kurs de leder.

  • Oslo Humanistkor synger for tusenvis av mennesker på mange av forbundets seremonier hvert år. Koret jobber aktivt med repertoar og musikalsk utvikling. Se mer info på www.hum.no og https://www.human.no/regioner/oslo/faste-aktiviteter-og-tilbud-i-oslo/oslo-humanistkor

  • En fast kveld i måneden med brettspill og pizza har vært et godt tilbud til våre yngre medlemmer, men dessverre har «spillgeneralen» flyttet, så vi trenger en som kan ta ansvaret for disse kveldene.

  • Våre tilbud om livsveiledning og samtaler er fortsatt i startgropen, og vi ønsker å kunne ha en mer aktiv rolle ved store katastrofer. Vi trenger en frivillig til å styre dette arbeidet, samle våre ulike ressurser og lage planer for opplæring og beredskap.

  • Et klart flertall i befolkningen og blant forbundets medlemmer støtter ulike former for aktiv dødshjelp, men det er vanskelig å få politikerne til å iverksette en utredning som kan avklare hvordan dette bør gjøres på en forsvarlig måte i Norge. Vi ønsker oss en frivillig som kan lede våre egne aktiviteter på dette området og samordne våre aktiviteter med andre organisasjoner.

  • Vi ønsker å bli mer aktiv i sosiale medier, men trenger noen gode ildsjeler som kan planlegge aktiviteter og moderere debatter i våre kanaler. Eller kanskje du kan være en influenser for oss? Vi kan gi faglig støtte og veiledning, men trenger noen som kan lede an!

  • Styret har vedtatt å gjennomføre et prosjekt om nye metoder for vigsel, i samarbeid med seremoniavdelingen. Vi har flere vigslere som vil være med på et slikt prosjekt, men vi trenger en frivillig med erfaring fra prosjektledelse som kan planlegge og styre prosjektet. Denne oppgaven kan være honorert.

  • HEF Oslo har tradisjon for å arrangere ulike faglige møter og seminarer, men vi ønsker også å bli flinkere til å tilby sosiale møteplasser. Her trenger vi både folk som kan planlegge og organisere, og noen til å være vertskap og står for de praktiske oppgavene for hvert enkelt arrangement.