Hopp til hovedinnhold

HUM-koret, Oslo Humanistkor

Vårt meritterte kor formidler forbundets verdier og livssyn blant annet på seremoniene våre, og gir kormedlemmene et inspirerende musikkmiljø.

Å synge på humanistiske seremonier er både en givende og sosial måte å være frivillig.

HUM-koret, Oslo Humanistkor, er et svært aktivt blandakor med rundt 50 medlemmer. Korets kjernevirksomhet er å synge på humanistiske seremonier, minst seks helger hvert år. Koret mestrer mange ulike musikalske stilarter og har, i tillegg til å synge på seremonier, vektlagt musikalsk utvikling og formidling av humanistiske verdier gjennom flere ulike aktiviteter. Dette er eksempelvis deltakelse i konkurranser, seminar med stemmepedagoger, konserter med etablerte musikere, og andre prosjekter av varierende omfang.

Repertoaret spenner fra tradisjonsmusikk til populærmusikk, med unntak av religiøse sanger. Koret investerer jevnlig i både ny musikk og egne arrangementer av yngre, aktuelle musikere. Vi ønsker spesielt å jobbe frem et repertoar med aktuelle temaer som opptar dagens unge, eksempelvis miljø, legning, ytringsfrihet, o.a.

Bli med!

Vi tar imot nye sangere mellom 20 og 50 år. Øvelsene er på OsloMet hver tirsdag kl. 19.00 – 21.30 og for nye sangere praktiseres opptaksprøve for å plassering i rett stemmegruppe. Les mer om på https://hum.no eller send en e-post til syng@hum.no