Hopp til hovedinnhold

Vil du være med å skape uforglemmelige øyeblikk for andre?

Vi ønsker å utvide seremonitilbudet vårt i Fosen og trenger flere engasjerte frivillige som vil bidra til å skape en vakker ramme rundt våre humanistiske navnefester. 

Vi starter opp et helt nytt navnefestutvalg i Fosen og lyser ut følgende verv: 

Navnefestutvalget jobber som et team og samarbeider om å planlegge og organisere seremoniene. Et av medlemmene i utvalget må være seremoniansvarlig. De øvrige i utvalget bistår seremoniansvarlig, i tillegg til å gjennomføre økonomioppgaver og sørge for at det er nok frivillige som kan hjelpe til på navnefesten. 

Alle vervene er honorerte. 

Utvalget jobber sammen om seremoniene, og en person kan ha flere verv/oppgaver.  

Alle som jobber med Humanistisk navnefest får delta på seremonikurs som arrangeres i Oslo, samt tilbud om årlige samlinger regionalt. 

Utvalget vil få tilgang til maler, verktøy og nødvendig opplæring for å kunne utføre vervet sitt. Det kreves derfor ingen særskilte forkunnskaper, kun engasjement og ønske om å skape gode opplevelser for andre. 

Mange av oppgavene i seremoniene kan med fordel planlegges god tid i forveien. Seremonidato og klokkeslett skal avklares i god tid, og for hele året. Detaljer for arbeidsoppgavene vil bli avtalt med dem som påtar seg de ulike vervene. 

Det settes opp minimum to seremonidager i året. 

I 2023 er det fastsatt seremoni på følgende dato: lørdag 14.10.23 i Ørlandet kultursenter, Balsnes  

Neste års seremonidatoer bestemmes av utvalget. 

Ønsker du å søke? Fyll ut dette skjemaet, så tar vi kontakt med deg! 

Vervbeskrivelse for seremoniansvarlig ved Humanistisk navnefest 

Seremoniansvarlig har ansvar for at våre seremonier fremstår høytidelige, verdige og vakre, men en glad og optimistisk stemning. Seremoniansvarlig har et ansvar for at seremonien har en tydelig regi og at alle aktører i seremonien vet hva de skal gjøre. Seremoniansvarlig trenger ikke å være seremonileder, men må sørge for at det er en som har denne rollen under seremoniens avvikling. 

Øvrige oppgaver seremoniansvarlig: 

Vervet som seremoniansvarlig passer for deg som har gode samarbeidsevner, er strukturert, liker å være i kontakt med andre, og som har god kjennskap til lokale kulturutøvere. 

Øvrige oppgaver ved Humanistisk navnefest 

Utvalget har ansvar for at det settes opp et budsjett for seremoniene, og at dette følges. Utvalget har også ansvar for at alle aktører i seremoniene får avtalebekreftelser. 

Oppgaver tilknyttet økonomi: 

Utvalget skal også sørge for at det er nok frivillige seremonihjelpere på navnefesten, og skal også ha kontakten med øvrige frivillige gjennom året. 

Oppgaver tilknyttet frivillige: 

Ønsker du å søke? Fyll ut dette skjemaet, så ta vi kontakt med deg!