Hopp til hovedinnhold

Leder lokallag

Her kan du lese hva du gjør som leder av et lokallag, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilken støtte du kan forvente i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som leder av lokallaget skal du:

  • Lage møteplan i samarbeid med styret 
  • Sende ut sakspapirer og saksliste og kalle inn til styremøter og årsmøte 
  • Sikre at innkallinger, referat og vedtak føres og arkiveres på riktig måte, og at frister overholdes 
  • Sikre at lokallagets økonomi følger økonomireglementet 
  • Lage aktivitetsplan og sikre at det er god sammenheng mellom budsjett og aktivitetsplan 
  • Holde kontakt med regionstyret  
  • Bidra til en inkluderende og trygg organisasjonskultur 
  • Følge HEFs retningslinjer og styrende dokumenter 
  • Lese informasjon som blir sendt fra administrasjonen   
  • Ha regelmessig kontakt med styremedlemmer og ansvarlige for utvalg for å koordinere arbeidet  
  • Være kontaktperson for lokallaget  
  • Bruke HEFs digitale arbeidsplattformer  
  • Bruke HEFs profilmateriell til effekter og markedsmateriell    
  • Samarbeide med administrasjonen om politiske utspill 
  • Holde administrasjonen orientert om hva som skjer i lokallaget  
  • Samarbeide med administrasjonen om kommunikasjon med medlemmer  

   Styrende dokumenter   

  • Vedtekter 
  • Strategier   
  • Økonomireglementet 
  • Relevante retningslinjer og vedtak på ressurssider for tillitsvalgte 

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Rådgivning og støtte i forbindelse med styremøter og årsmøter  
  • Verktøy for å løse styrets oppgaver – malverk, digitale hjelpemidler og lignende  
  • Administrativ tilrettelegging for rekruttering av frivillige om det trengs 
  • Veiledning og hjelp ved krevende saker 
  • Opplæring i bruk av forbundets systemer  
  • Samarbeid om kommunikasjon med medlemmer 
  • Hjelp til økonomistyring og utforming av budsjett  
  • Noe hjelp til planlegging og gjennomføring av arrangement 
  • Påminnelse om frister og årshjulsoppgaver 
  • Mediehenvendelser og -utspill 
  • Ved brudd på vedtekter og/eller retningslinjer 
  • Konflikter, kritikkverdige forhold, klager  
  • Dersom lokallaget skal ha et arrangement   
  • Ved planlegging av aktiviteter som vil involvere administrasjonen 
  • Ved mediehenvendelser og -utspill