Hopp til hovedinnhold

Styremedlem lokallag

Her kan du lese hva du gjør som styremedlem i et lokallag, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilken støtte du kan forvente i dette vervet.

# Hva skal dere gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som styremedlem i et lokallag skal du:

  • Lage møteplan for lokallagets styremøter 
  • Arrangere årsmøte  
  • Delta på lokallagsmøter 
  • Følge opp lokallagets aktivitetsplan 
  • Kjenne til nåværende praksis og endre den ved nye vedtak fra landsmøtet, landsstyret eller regionlag 
  • Felles ansvar for å sikre at lokallagets økonomi følger økonomireglementet 
  • Lage møtepunkter for medlemmer 
  • Bruke HEFs digitale arbeidsplattformer 
  • Bruke HEFs profilmateriell til effekter og markedsmateriell   
  • Bidra til en inkluderende og trygg organisasjonskultur 
  • Følge HEFs retningslinjer og styrende dokumenter 
  • Samarbeide med administrasjonen om kommunikasjon med medlemmer  

   Styrende dokumenter   

  • Vedtekter 
  • Strategier   
  • Økonomireglementet 
  • Relevante retningslinjer og vedtak på ressurssider for tillitsvalgte 

# Hva får dere?   

# Hva forventer vi av dere?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Administrasjonens rolle er å hjelpe lokallag slik at de kan gjøre oppgavene sine og ivareta medlemsdemokratiet på best mulig måte.
  • Det kan administrasjonen gjøre ved å gi opplæring i vervet og vervets rolle og mandat, og ved å gi administrativ støtte og rådgivning ved behov. 
  • Nødvendig opplæring  
  • Hjelp til økonomistyring og utforming av budsjett 
  • Verktøy for å løse styrets oppgaver  
  • Administrativ tilrettelegging for rekruttering av frivillige om det trengs 
  • Opplæring i bruk av forbundets systemer  
  • Samarbeid om kommunikasjon med medlemmer 
  • Noe hjelp til planlegging og gjennomføring av arrangement 
  • Påminnelse om frister og årshjulsoppgaver 
  • Dersom lokallaget skal ha et arrangement  
  • Ved behov for veiledning om en krevende situasjon i lokallaget