Hopp til hovedinnhold

Nestleder regionlag

Her kan du lese hva du gjør som nestleder i et regionlag, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilke støtte du kan forvente i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som nestleder i regionlaget skal du:

  • Hjelpe leder og stå klar til å ta over dersom denne er fraværende.  Det betyr at nestleder må samarbeide tett med leder og kjenne til leders oppgaver 
  • Forberede arbeidsstyremøter og AU-møter sammen med leder og AU   
  • Fordele oppgaver mellom styremedlemmene  
  • Særskilt ansvar for å følge opp styrets aktivitetsplan, og påse at arbeidet er i rute 
  • Sammen med leder støtte opp om implementering av vedtak fra overordnede styrende organer 
  • Holde kontakt med lokallag og utvalg om ikke annet er bestemt 
  • Kan delta på oppgaver som: lokalt nedsatte utvalg, seminarer og andre arrangementer i regionlaget, årsmøter og andre møter i lokallag, sentralt nedsatte utvalg, landsmøter og lede regionlagets delegasjon ved leders fravær
  • Jobbe for HEFs mål og visjoner  
  • Skape entusiasme, gi ros og tydelige tilbakemeldinger  

   Styrende dokumenter   

  • Vedtekter 
  • Arbeidsprogrammet 
  • Myndighetsdokumentet 
  • Økonomireglementet og budsjett 
  • Etiske retningslinjer 
  • Rutiner for å håndtere varsel og varslere 
  • Ruspolitiske retningslinjer 
  • Strategiene 
  • Prinsipprogram  

   

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Administrasjonens rolle er å støtte regionlaget i å gjennomføre oppgavene sine. 
  • Det innebærer opplæring, tilrettelegging, rådgivning og administrativ og organisatorisk støtte.   
  • Opplæring og veiledning i rollen som nestleder og forberedelser til å kunne steppe inn i rollen som leder 
  • Støtte fra administrasjonen dersom nestleder fungerer som leder.  Støtten gis til møteinnkallinger, gjennomføring av årsmøter og styremøter, sakslister, saksgrunnlag, arkivering av dokument og generelle råd knyttet til vervet og driften av regionlaget 
  • Styrets helhetlige arbeid i regionen 
  • Fire styremøter i året med administrativ tilrettelegging og tilstedeværelse   

   

  • Ved brudd på vedtekter og/eller retningslinjer 
  • Konflikter  
  • Kritikkverdige forhold 
  • Klager  
  • Mediehenvendelser