Hopp til hovedinnhold

Leder regionlag

Her kan du lese hva du gjør som leder av et regionlag, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilke støtte du kan forvente i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som leder av regionlaget skal du:

  • Samarbeide med organisasjonsrådgiver om å kalle inn til styremøter, sette opp sakslisten og holde kontakt med styremedlemmer 
  • Samarbeide med nestleder, dele informasjon og oppgaver  
  • Forberede arbeidsstyremøter og AU-møter sammen med nestleder og AU  
  • Tals- og kontaktperson for regionlaget 
  • Støtte opp om implementering av vedtak fra overordnede styrende organer 
  • Sammen med administrasjonen ha kontakt med ansvarlige for utvalg under regionlaget 
  • Ansvar overfor kontaktperson i lokallag uten formalkrav   
  • Sørge for at lokallag med og uten formalkrav følges opp 
  • Overordnet ansvar for økonomiarbeidet i laget 
  • Overordnet ansvar for aktivitet i regionlagets regi 
  • Kan delta på eller delegere oppgaver som: lokalt nedsatte utvalg, seminarer og andre arrangementer i regionlaget, årsmøter og andre møter i lokallag, sentralt nedsatte utvalg, lede regionlagets delegasjon på landsmøter 
  • Jobbe for HEFs mål og visjoner  
  • Skape entusiasme, gi ros og tydelige tilbakemeldinger 

   Styrende dokumenter   

  • Vedtekter 
  • Arbeidsprogrammet 
  • Myndighetsdokumentet 
  • Økonomireglementet og budsjett 
  • Etiske retningslinjer 
  • Rutiner for å håndtere varsel og varslere 
  • Ruspolitiske retningslinjer 
  • Strategiene 
  • Prinsipprogram  

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Administrasjonens rolle er å støtte regionlaget i å gjennomføre oppgavene sine. 
  • Det innebærer opplæring, tilrettelegging, rådgivning og administrativ og organisatorisk støtte.   
  • Opplæring og veiledning 
  • Støtte til møteinnkallinger, gjennomføring av årsmøter og styremøter, sakslister, saksgrunnlag, arkivering av dokument 
  • Støtte til å bygge et velfungerende styre 
  • Fire styremøter i året med administrativ tilrettelegging og tilstedeværelse  
  • Rådgivning knyttet til vervet og driften av regionlaget 
  • Informasjonsdeling mellom regionlag, lokallag og øvrige organ 
  • Administrativ tilrettelegging for rekruttering av frivillige 
  • Økonomiarbeid 
  • Krevende saker 
  • Støtte og hjelp til mediehenvendelser og utspill  
  • Tilrettelegging for regionalt samarbeid 
  • Ved brudd på vedtekter og/eller retningslinjer 
  • Konflikter, kritikkverdige forhold, klager  
  • Dialog om mediehenvendelser og -utspill 
  • Ved planlegging av aktiviteter som vil involvere administrasjonen