Hopp til hovedinnhold

Styremedlem regionlag

Her kan du lese hva du gjør som styremedlem i et regionlag, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilke støtte du kan forvente i dette vervet.

# Hva skal dere gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som styremedlem i regionlaget skal du:

  • Delta på styremøter i regionlaget, og andre samlinger det kalles inn til 
  • Følge opp og gjøre oppgaver gitt av styreleder eller styret 
  • Bidra til å lage styrets aktivitetsplan, og følge opp oppgavene som gis  
  • Delta i lokalt nedsatte utvalg ved behov  
  • Jobbe for HEFs mål og visjoner 
  • Skape entusiasme, gi ros og tydelige tilbakemeldinger 

   Styrende dokumenter   

  • Vedtekter 
  • Arbeidsprogrammet 
  • Myndighetsdokumentet 
  • Økonomireglementet 
  • Etiske retningslinjer 
  • Rutiner for å håndtere varsel og varslere 
  • Ruspolitiske retningslinjer 
  • Strategiene 
  • Prinsipprogram  

# Hva får dere?   

# Hva forventer vi av dere?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Administrasjonens rolle er å støtte regionlaget i å gjennomføre oppgavene sine. 
  • Det innebærer opplæring, tilrettelegging og rådgivning.
  • I tillegg kommer faglig, administrativ og organisatorisk støtte.   
  • Opplæring og veiledning der det er behov 
  • Systemteknisk opplæring og oppfølging 
  • Støtte fra administrasjonen der styremedlemmet har spesifiserte oppgaver og administrasjonen også har en rolle (for eksempel navnefest- og konfirmasjonsutvalg) 
  • Informasjonsdeling, innhenting av diverse i forbindelse med møter/arrangement/annet 
  • Saksforberedelser 
  • Fire styremøter i året med administrativ tilrettelegging og tilstedeværelse   
  • Logistikk ved styre- og årsmøter 
  • Registrering og arkivering  
  • Styremedlemmer kontakter først styreleder/nestleder, men dersom det er nødvendig kan også administrasjonen kontaktes ved:  
  1. Brudd på vedtekter og/eller retningslinjer 
  2. Konflikter  
  3. Kritikkverdige forhold