Hopp til hovedinnhold

Medlem valgkomite regionlag

Her kan du lese hva du gjør som medlem i valgkomiteen i et regionlag, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilke støtte du kan forvente i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som medlem i valgkomiteen skal du:

  • Delta på opplæring for vervet som valgkomitemedlem 
  • Lage en plan for hvordan og når arbeidet skal gjøres. 
  • Kjenne til HEFs overordnede vedtekter og styrende dokumenter 
  • Gjøre deg kjent med administrasjonens støtte til laget 
  • Ha dialog med sittende styre og få god forståelse for styrets arbeid og behov  
  • Delta på treffpunkter for medlemmer og frivillige og presentere valgkomiteens arbeid 
  • Ivareta personvern i arbeidet 
  • Være oppsøkende og i aktiv dialog med aktuelle kandidater og vurdere egnethet 
  • Forsøke å få en best mulig sammensetning av styret ved å rekruttere personer med ulik kompetanse, kjønnsfordeling, aldersfordeling, organisasjonserfaring og faglig bakgrunn 
  • Gi kandidater realistisk og korrekt informasjon om hva vervet medfører av arbeid og ansvar, og hvilke kompetanser styret ønsker 
  • Sende liste med innstilte kandidater til styret, senest en måned før årsmøtet  
  • Valgkomiteen presenterer innstillingen på regionlagets årsmøte 

   

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Administrasjonens rolle er å støtte valgkomiteen i å løse sine oppgaver på best mulig måte.
  • Det kan administrasjonen gjøre ved å gi opplæring i vervet og vervets rolle og mandat, ved å hjelpe med å annonsere at komiteen søker kandidater, samt å sette komiteen i kontakt med medlemmer i deres lokale område. 
  • Opplæring i hvordan man kan løse oppgavene på best mulig måte. 
  • Tips og råd til gjennomføring av valgkomiteens arbeid 
  • Tilgang til digitale plattformer og medlemsoversikt 
  • Hjelp til å annonsere ulike steder at komiteen søker kandidater til verv  
  • Hjelp til å booke fysiske eller digitale møterom for å holde møter med kandidater eller i komiteen 
  • Hvis dere får inn et varsel eller bekymringsmelding (på en kandidat o.l.) eller selv opplever noe kritikkverdig.