Hopp til hovedinnhold

Seremonileder gravferd

Her kan du lese hva du gjør som seremonileder for gravferd, hva du får, hva vi forventer av deg, hvor mye tid det tar, og hvilken støtte du kan få i dette vervet.

# Hva skal du gjøre?

Informasjonskatalog

 • Som seremonileder gravferd skal du:

  • Gjennomgå grunnkurs og sertifisering 
  • Gjennomgå mentorering i tråd med til enhver tids gjeldende retningslinjer 
  • Svare på forespørsel om oppdrag innenfor gitt frist 
  • Ikke ta oppdrag direkte fra begravelsesbyrå eller pårørende. Dersom oppdrag unntaksvis forespørres direkte fra begravelsesbyrå skal disse meldes til administrasjonen umiddelbart.  
  • Ta kontakt med begravelsesbyrå og pårørende umiddelbart etter tildeling 
  • Gjennomføre seremoniplanlegging med pårørende etter avtale 
  • Skrive en personlig rettet minnetale der dette er ønskelig 
  • Kvalitetssikre innhold i talen med de pårørende 
  • Legge inn tale og kjøreplan, i tråd med til enhver tids gjeldende retningslinjer, i god tid før oppdraget  
  • Gjennomføre seremonien i tråd med forbundets til enhver tids gjeldende håndbok, faglige veiledere og retningslinjer 
  • Bistå i enklere seremonier som urnenedsetting, askespredning o.l. 
  • Gjennomføre planleggingssamtaler i forkant av dødsfall med pårørende/døende 
  • Behandle personopplysninger du får gjennom rollen fortrolig og tråd med HEFs til enhver tids gjeldende retningslinjer 
  • Føre oppgjør og reiseregninger i tråd med til enhver tids gjeldende retningslinjer 
  • Delta på årlig regional samling for egen faglig utvikling og for å bidra med kollegastøtte 
  • Holde seg oppdatert på faglige utvikling og endring i seremonitilbudet  
  • Bidra med kollegastøtte for andre seremoniledere  
  • Være i stand til å bruke forbundets systemer og følge rutiner  
  • Delta i forbundets til enhver tids gjeldende ordninger for faglig utvikling og kvalitetssikring 
  • Avklare faglige eller administrative spørsmål med rett instans 

   Styrende dokumenter   

  • Håndbok for humanistisk gravferd
  • Strategi for humanistisk gravferd 
  • Administrative rutiner for seremonileder 

# Hva får du?   

# Hva forventer vi av deg?

# Hvor mye tid tar det?

# Hvem svarer du til?

Informasjonskatalog

  • Tildeling av oppdrag 
  • Veiledning i nødvendige systemer 
  • Skaffe vikar ved sykdom eller annet frafall 
  • Gode faglige ressurser 
  • Gode regionale samlinger 
  • Administrasjon av akkreditering, likemannsveiledning og annen kvalitetssikring 
  • Drøftingspartner ved faglige problemstillinger 
  • Kontakt med erfarne seremoniledere for støtte og veiledning 
  • Oppfølging av seremonileder etter vanskelige oppdrag 
  • Når du har faglige eller administrative spørsmål 
  • Dersom du har utfordringer med seremonien eller pårørende 
  • Når kontakten med pårørende tilsier at man skal bytte seremonileder  
  • Ved sykdom eller annet frafall som nødvendiggjør vikar 
  • Dersom du har fått en forespørsel om oppdrag fra byrå 
  • Dersom du har andre behov for støtte eller veiledning